Skadestånd vid kränkning enligt föräldraledighetslagen

2017-10-17 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Jag har varit mammaledig i snart 1,5 år. Nu när jag kommer tillbaka säger företaget att min tjänst inte finns kvar och att det enda som finns är en tjänst på lägre nivå med hälften så mycket i lön. Till saken hör att den tjänst jag hade har en kollega övertagit efter att hennes tjänst togs bort. Hon har nu samma titel som jag hade och hon jobbar med samma team, men med tillägg av en del arbetsuppgifter. Jag har varit anställd i tio år och hon betydligt kortare. Är det lagligt? Kan de halvera min lön? Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Missgynnande

Din arbetsgivare får inte missgynna dig på grund av att du väljer att ta ut föräldraledigheten (16 § föräldraledighetslagen (FLL)). Du har rätt att återgå till samma anställningsförhållande som innan du tog ut föräldraledighet. Du har i varje fall rätt att få likvärdiga uppgifter och anställningsvillkor. Omplacering mot din vilja är alltså ett missgynnande i lagens mening och som huvudregel förbjudet så länge dina gamla arbetsuppgifter fortfarande finns kvar. Missgynnande ska ha ett samband med ditt val att nyttja din rätt till föräldraledighet. Argumentet kan föras att du antagligen inte hade blivit uppsagd eller omplacerad om du tagit ut föräldraledigheten.

Skadestånd

Om arbetsgivaren inte återgår till de anställningsförhållanden som var innan föräldraledigheten så kan han eller hon bli skadeståndsskyldig till dig (22 § FLL). Skadeståndsbeloppet omfattar då förlust av inkomst och ersättning för ideell skada (kränkning).

Talan mot arbetsgivare

Du kan stämma din arbetsgivare till tingsrätten och söka ersättning från din hemförsäkring för rättsliga kostnader för en jurist som biträder dig i domstol. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har också möjlighet att föra talan för dig i arbetsdomstolen (25 § FLL). Det kan DO göra enbart om din arbetstagarorganisation, om du är fackligt ansluten, väljer att inte föra din talan. Jag hade till en början kontaktat facket för att få tillbaka min tjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?