Skadestånd vid halkolycka

FRÅGA
Jag har halkade utanför och skada mig för att det var inte sandat. Har man rätt att få ersättning från hyresvärden ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (här). När det gäller personskador stadgas i 2 kap. 1 § SkL (här) att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan.

För att hyresvärden ska bli skadeståndsskyldig krävs det alltså att hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst där följden av beteendet orsakat din skada.

Troligtvis har hyresvärden inte agerat uppsåtligt i detta fall, då det i så fall skulle krävas att hen underlåtit att sanda eller salta för att du ska göra sig illa.

Möjligen kan anses att hyresvärden agerat vårdslöst genom att inte ha sandat eller saltat utanför sin fastighet. Det är upp till dig att bevisa att hyresvärden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga personskador utanför fastigheten och att det föreligger ett orsakssamband mellan vårdslösheten och din skada.

Om skadestånd utdöms kommer det ersätta sjukvårdskostnader, inkomstfölust samt sveda och värk, se 5 kap. 1 § SkL (här).

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (54)
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet
2021-01-14 Bostadsrättsföreningens ansvar vid personskada utanför
2020-12-29 Skadestånd för fastighetsägares vårdslöshet?
2020-11-29 Skadestånd från kommunen

Alla besvarade frågor (88476)