Skadestånd vid försenad leverans

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har haft problem med en leverans från IKEA.Förskottsbetalning gällde då de inte skulle leverera ut köket annars.Skulle fått köket den 17/11, men slutade med att det kom den 27/11 istället, alltså 10 dagar efter utlovad tid.Detta p.g.a att köket slarvats bort hos företaget IKEA anställt för att leverera.Det har i sin tur gjort att hantverkarna vi anställd för att utföra vår köksrenovering inte kunnat jobba, och de har redan förvarnat oss för att vi ändå kommer bli betalningsskyldiga för den tiden de skulle ha arbetat och nu den tiden som det tagit extra då de inte kunnat utföra arbetet på tänkt tid.Hur går jag tillväga för att begära skadestånd av IKEA? Kan jag ens göra det, eller måste jag begära skadestånd av Bring som tappade bort vår leverans?Vi har betalat IKEA för tjänsten, så då borde ansvaret ligga hos dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig i ditt fall eftersom att detta är ett köp av lösa saker som en konsument gör av en näringsidkare, enligt 1 § KkL.

Kan du få ersättning av säljaren?

Säljaren är i dröjsmål om inte varan avlämnas alls eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, enligt 9 § KkL. Som jag tolkar din fråga beror inte förseningen på dig på något sätt och säljaren ska därför anses vara i dröjsmål.

I 10 § KkL anges att köparen får kräva skadestånd av säljaren som är i dröjsmål om rekvisiten i 14 § KkL är uppfyllda. Enligt 14 § KkL har köparen rätt till skadestånd som han eller hon lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit. Detta innebär att säljaren är skadeståndsskyldig om inte dröjsmålet beror på något som ligger utanför hans kontrollansvar.

Situationen när dröjsmålet beror på någon som säljaren anlitat regleras i 14 § andra stycket KkL. Om dröjsmålet beror på någon som säljaren anlitat för att fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om den som han anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att säljaren, IKEA i detta fall, ska undgå skadeståndsansvar krävs att Bring kan visa att förseningen beror på något som legat utanför deras kontroll. Om följande fyra rekvisit är uppfyllda har det uppstådda legat utanför säljarens kontrollansvar, det krävs:

1. att det förelegat ett hinder,

2. det har legat utanför säljarens kontroll,

3. det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntas räkna med hindret vid köpet och

4. säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.

Eftersom att jag inte vet vad som föranlett dröjsmålet är det svårt att avgöra om det uppstådda ligger inom eller utom säljarens kontrollansvar. Oavsett är det säljaren som har bevisbörda för att det som skett har legat utom hans kontrollansvar, inte du. Dessutom krävs att hindret som uppståt objektivt sett har omöjliggjort leveransen, inte bara att det försvårat eller inneburit ökade kostnader för säljaren.

Vad kan du göra nu?

Du kan använda argumenten ovan och kräva skadestånd för de kostnader som uppstått, enligt 14 § KkL. För att kunna kräva skadestånd av säljaren måste du inom skälig tid från det att du fick kännedom om förseningen meddela säljaren ditt krav, detta enligt 15 § KkL. Därför råder jag dig att så snart som möjligt kontakta säljaren och framställa ditt krav på skadestånd. Om säljaren kan visa att förseningen beror på något som är utanför hans kontrollansvar, i detta fall om det är utanför leverantörens kontrollansvar, är du däremot inte berättigad skadestånd.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Behöver du vidare vägledning är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig Montan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97610)