FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/11/2015

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning

Hej,

Jag skriver till er för juridiskt råd å en väns vägnar.

Min vän var sjukskriven för utbrändhet när hennes illvilliga släktingar skickade in en remiss till psykvården i staden där hon bodde och påstod att hon var psykiskt sjuk och behövde vård.

Min vän blev överrumplad i hemmet av sjukvårdspersonal och polis som tvingade med henne till sjukhuset.

Hon blev sedan mot sin vilja kvarhållen på en psykiatrisk avdelning under sex månaders tid (LPT).

Under hela tiden var det ingen som lyssnade på henne, ingen utredning gjordes, och läkaren utgick endast från uppgifterna som kommit från hennes släktingar.

Min vän på att få visa att hon var psykiskt friskt genom att göra kognitiva tester. Det lät man inte henne göra.

Under sex månaders tid experimenterade läkaren med olika droger som de tvingade i henne mot hennes vilja, med en mängd olika verkningar och biverkningar.

För att LPT ska få användas ska en risk finnas för personens liv eller hälsa. Min vän försökte upprepade gånger få veta på vilket sätt läkaren ansåg att hon riskerade sin hälsa. Eftersom de aldrig specificerade varför hon hölls frihetsberövad fick hon heller aldrig möjligheten att motbevisa detta.

Min fråga är, vad kan min vän göra för att få upprättelse?

Går det t. ex att stämma landstinget?

Min vän har aldrig tidigare haft kontakt med psykiatrisk sjukvård, och är en högpresterande ekonom med toppbetyg från universitet och tidigare utlandsstudier bakom sig.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

I skadeståndslagen 3:2 stadgas att stat eller kommun (inklusive landsting) kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Av paragrafens andra del framgår vidare att kommunen (landstinget) även kan bli ersättningsskyldig för sådan skada som uppstår vid kränkning som anges i SkL 2:3. Läser man sedan SkL 2:3 så handlar det om kränkningar vid felaktig myndighetsutövning som utgör angrepp på personens frihet, frid eller ära.

Det finns således en rättslig möjlighet för din vän att erhålla skadestånd från landstinget på grund av tvångsvården. Att LPT-vård är myndighetsutövning är odiskutabelt. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enl. SkL 3:2 krävs vidare att ni bevisar att landstinget har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas.

Hoppas det var till någon hjälp!

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”