Skadestånd vid dröjsmål av garantibevis

FRÅGA
Jag har tidigare ställt en fråga till er ang. avtal i köpebrev, men har ännu inte fått något svar och har heller inte fått något besked om ni verkligen besvarar frågan ! Jag upprepar därför frågan och hoppas att få den besvarad I ett köpebrev för inventarier i en lokal står skrivet att säljaren skall leverera garantibevis för, (till mig), sålda maskiner, senast 1 okt 2017. Säljaren har trots detta ännu inte , tre månader senare, lev. dessa garantibevis trots upprepade krav via mail och trots löften om leverans från säljaren, också via mail. Kan jag, trots att det inte står i köpebrevet, kräva vite om inte säljaren levererar dessa handlingar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor som kommer in till oss. Vill du ha ett garanterat svar på en fråga så föreslår jag att du vänder dig till våra betaltjänster som garanterar svar. Dessa kan du hitta här.

Rörande din fråga så är det inte möjligt att kräva vite om ni inte har avtalat om vite.
Däremot skulle eventuellt andra rättsföljder bli aktuella. I detta fall vet jag inte exakt vilka parterna är men jag utgår från att maskinerna både har köpts och sålts av två näringsidkare (företag). Då blir alltså köplagen (KöpL) tillämplig enligt 1-4§. Om jag har förstått din fråga rätt så har ni ett avtal om att garantibevis ska levereras, vilket det inte har gjort och ni har inte avtalat om någon påföljd för avtalsbrottet. Detta leder till att bl.a. köplagen fyller ut luckorna i ert avtal enligt 3 § KöpL. Detta rör ett dröjsmål (d.v.s. något har inte levererats i tid) Det som är problematiskt i detta fall är att skadestånd kräver en skada, exempelvis en ekonomisk förlust enligt 27 § KöpL. Eftersom detta rör en bit papper, även om pappret i sig är viktigt så har inte pappret något ekonomiskt värde. Kan du däremot visa att du på något sätt har lidit skada genom att du inte erhållit garantibevisen skulle du kunna få skadestånd. Exempelvis att du inte kan lämna in maskinerna för reparation för att du saknar garantibevis och har därför behövt hyra in andra maskiner. I detta fall tror jag endast att du har möjlighet att kräva fullgörelse enligt 23 § KöpL, d.v.s. att begära att papperna skickas. De andra rättsföljderna, som prisavdrag, vilket även det kräver ett ekonomiskt värde blir därför inte heller aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om det är något mer du undrar över.
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?