Skadestånd vid beslag av dator

2016-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är en tjej på 18 år och min pappa har precis fått en dom i tingsrätten för ekonomisk brottslighet. Denna dom kommer att överklagas till hovrätten osv. Men i början av denna utredning som polisen gjorde för ca 2 år sedan så gjorde dom en husrannsakan där dom tog min dator. De hittade ingenting i min dator och jag fick tillbaka den 1,5 år (!?) senare. Eftersom datorn är min och under denna tid har den såklart minskat i värde och blivit betydligt sämre. Kan jag begära skadestånd på detta? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns en möjlighet att begära skadestånd när staten orsakar skada på egendom, i det här fallet i form av värdeminskning, 3 kap 2 § skadeståndslagen här. För att det ska vara möjligt måste staten har gjort något fel eller försummat en del av sitt ansvar.

För att reda ut om ett sådant fel eller försummelse har ägt rum måste först utredas vad som är ett tillåtet beslag, reglerna för detta finns i rättegångsbalkens(RB) 27 kapitel. Om ett föremål antas ha betydelse för en utredning av brott får det tas i beslag enligt 27 kap 1 § RB, här. Det krävs dock att skälen för beslaget står i proportion till den skada som det kan orsaka för den misstänkte, 27 kap 1 § 3 st RB här. Om en husrannsakan genomförs får föremål som påträffas i huset tas i beslag, 27 kap 4 § RB här. Eftersom du vid tidpunkten för beslaget var runt 16 år gammal så antar jag att du bodde hemma hos din pappa och att datorn då befann sig i huset. Om så var fallet hade de alltså en rätt att beslagta din dator. En annan aspekt som gör att det kan föreligga fel eller försummelse är om det inte fanns tillräckliga grunder för att genomföra en husrannsakan. För att genomföra en husrannsakan krävs att ”det finns en anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa” enligt 28 kap 1 § RB här. Det skulle det bli svårt att bevisa att en sådan anledning inte förelåg, detta med tanke på att din pappa senare dömdes för brottet.

Om ett beslag har verkställts ska en tid, inom vilken ett åtal ska ske, sättas ut, 27 kap 7 § RB, här . Denna tid ska inte överskridas. I ditt fall så är det svårt att veta om denna tiden har överskridits eller inte, domstolsprocesser kan till sin natur vara långa. Det framgår inte heller av din fråga hur lång tid efter beslaget som ett åtal mot din pappa väcktes.

Jag förstår din frustration över att datorn nu är mindre värd och att den inte längre håller samma kvalitet, jag tror dock att ett skadestånd kan vara svårt att få under de förutsättningar som du beskriver. Om du känner att du ändå vill göra ett anspråk på skadestånd är det hos justitiekanslern som detta görs, klicka här så blir du kopplad till rätt sida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1093)
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom

Alla besvarade frågor (86835)