Skadestånd vid beslag

2019-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejUndrar om man kan få någon ersättning från tex staten då Polisen haft min telefon i beslag & när jag hämtat ut telefonen så har de lyckats låsa telefonen. Detta handlar om en Iphone 7. Vad är rätt rent juridiskt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan tillbaka din mobil som polisen har tagit i beslag och vad som händer med mobilen ang skadestånd.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

Du som har blivit drabbad av beslaget kan begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget om pengarna. Om åklagaren inte väckts åtal mot dig skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall du bli delgiven plats och tid för upphämtning av dina föremål, RB 27:8a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB tiden får inte sättas längre för beslaget än vad som är nödvändigt.

Vid missnöje kan du överklaga tingsrättens dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vad gäller skadestånd från staten då polisen har låst din mobil, kan du få skadestånd av staten om staten har orsakat skada i form av en värdeminskning av ditt föremål, förutsatt att staten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, enligt skadeståndslagen 3:2.


I ditt fall kan det vara svårt att avgöra om skadestånd blir aktuellt eller inte, då få omständigheter kring just din situation finns med i frågan som kan ge ett mer utförligt svar. Om du ändå vill göra anspråk på skadestånd, gör du detta genom att ansökan om det hos justitiekanslern genom denna länk hamnar du rätt: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81800)