Skadestånd vid avtalsbrott

FRÅGA
Vi har skrivit ett hyreskontrakt med tillträde den 1/6-2017. Nu får vi inte flytta in. Vad kan vi göra? Vi behöver lägenheten, men vet inte hur vi ska gå vidare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Du och hyresvärden har ingått ett hyresavtal. Eftersom ni ingått ett hyresavtal för en lägenhet och nu inte kommer få flytta in det datumet som ni har bestämt så verkar det som att hyresvärden har begått ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott är när en av parterna i ett avtalsförhållande inte följer avtalet utan bryter mot det. I det här fallet har hyresvärden inte följt avtalet. När den ena avtalsparten begår ett avtalsbrott så har den andra avtalsparten rätt till skadestånd. Du skulle därför kunna kräva skadestånd från hyresvärden. Att du inte har fått tillträde till lägenheten den 1 juni 2017 kan ha inneburit en ekonomisk skada för dig.

Frågor som rör hyra finns i Jordabalken 12 kapitel . Enligt Jordabalken 12 kap 14 § har en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte står redo för henne eller honom på den avtalade tillträdelsedagen. Eftersom du inte kommer kunna använda lägenheten alls så behöver du alltså inte betala hyran och du har dessutom rätt att få tillbaka den hyra som du har betalt i förskott.

Om hyresvärden inte kan visa att det inte är grund av deras försumlighet som du inte kunnat få tillgång till lokalen på avtalad tid har du dessutom rätt till skadestånd för övriga skador, se Jordabalken 12 kap 14 § andra stycket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?