Skadestånd pga. osandad trottoar

Hur går man tillväga rent praktiskt när någon ramlat på en icke sandad trottoar mitt i stan, (kristinehamn)?

Finns det blanketter eller skriver jag ett eget brev till kommunen?

Fick åka ambulans, axel bruten, är helt handikappad, sjukpensionär, återbesök, väntar på rehab.

Undrande släkting, Solweig

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen; SKL, se här.

Det jag rekommenderar dig att göra är att ta kontakt med kommunen direkt. Det kan du göra genom brev eller via telefon (m.a.o spelar det ingen roll hur). Det första du bör fråga är om kommunens ens är ansvarig för den aktuella vägen. Förhoppningsvis ger de dig sedan ersättning utan att du behöver väcka talan i domstol. Försök gärna förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att sanda en trottoar som borde varit sandad, med angivande av relevanta klockslag och annan information om skadetillfället. Skulle de mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol.

För att kommunen i detta fall rättsligt sett ska bli ersättningsskyldiga måste de i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL) föreskrivna förutsättningarna vara för handen. Dessa är att (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslöshet/oaktsamhet.

Av de tre ovan angivna förutsättningarna blir det troligen svårast för dig att visa att kommunen varit oaktsam. Det är oaktsamhetskravet som är det som ofta blir problematiskt i dessa fall. Har kommunen exempelvis sandat i enlighet med vad som vanligtvis krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade fallet, kan inte kommunen anses ha varit oaktsam. Om det däremot är så som du anger att kommunen inte alls hade sandat vägen, och det är en väg som de är skyldiga att sanda så har de däremot troligen varit oaktsamma. Jag kan inte uttala mig om huruvida kommunen har varit oaktsam i ditt fall eftersom att jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna.

Återigen kan detta förhoppningsvis lösas genom att du tar kontakt med kommunen och pratar med dem om ditt krav. Skulle det komma till att du måste väcka talan för att få ut vad du anser att du har rätt till, så bör du formulera på vilket sätt du tycker att kommunen har varit oaktsam (t.ex. "kommunen har underlåtit att sanda väg xxx trots att de är skyldiga att göra det, och kommunen har således varit oaktsam") i din stämningsansökan.

Jag hoppas att detta hjälpte dig!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000