Skadestånd pga. fel i vara

2017-05-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag köpte en philips rakaparat som visar sig hade en defekt rakhuvud som orsakade svampinfektion på min hals, vad är en rimlig skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En defekt rakapparat är enligt konsumentköprättslig mening fel i vara enligt 16 § konsumentköplagen. Vid fel har man som konsument rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Utöver detta kan man också kräva skadestånd. Se 22 § konsumentköplagen. För att dessa påföljder ska vara gällande krävs dock att man som konsument meddelar säljaren om felet inom en skäligt tid från dess att man upptäckt/ borde ha upptäckt felet. Riktlinje är inom två månader men det beror på omständigheterna i övrigt. Se 23 § konsumentköplagen.

Konsumentköplagens skadeståndsreglering behandlar endast ersättning för skador på den felaktiga egendomen samt skador på annan egendom orsakade av felet i varan, se 30 och 31 §§ konsumentköplagen. Personskador som orsakats av en produkt kan man istället få ersättning för enligt produktansvarslagen. Det krävs dock för denna typ av ersättning att skadan uppstått på grund av en säkerhetsbrist, t ex. bristfällig konstruktion eller fabrikation. Se 1 och 3 §§ produktansvarslagen. Vid denna typ av skadestånd måste man betala en självrisk på 3500 kr, denna avräknas på skadeståndsbeloppet. Se 9 § produktansvarslagen.

Vilken summa du skulle kunna få ut i skadestånd är svårt för mig att svara på, bedömningen ska vara skälig med hänsyn till omständigheterna, varans pris etc.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med säljaren för att kräva avhjälpande eller omleverans, i detta fall är det mest troligt att det blir fråga om en omleverans (en ny rakapparat). Skadeståndet är bäst om du och säljaren gemensamt kan komma överens om då det kan bli en kostsam process att driva det vidare.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (670)
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?

Alla besvarade frågor (97401)