Skadestånd pga fall på osaltad väg

FRÅGA
Jag halkade dagen innan julafton på en icke sandad gångväg 2018 och bröt två ben i vristen. Har anmält detta till trafikkontoret och begärt skadestånd och fått följande svar att de inte sandar den aktuella gångvägen och att de genom en skyltning att de inte gör det skall tolkas som att man beträder gångvägen på egen risk.Vilket jag inte håller med om eller tar för givet, jag ansåg istället att man skulle stänga av gångvägen om den inte sandas. Jag kan enligt dem ansöka om stämning mot staden i allmän domstol och därmed få saken prövad. Lönar det sig att göra detta?Jag tycker att det är under all kritik att människor kan halka och slå sig på allmän gångväg som inte är sandad och ej skyltad med att gå där på egen risk.
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och jag beklagar verkligen skadan som du råkat ut för!

För att staten ska vara skadeståndsskyldig krävs det att den har agerat vårdslöst, se Skadeståndslagen 2 kap 1 §. I bedömningen om någon har varit vårdslös så brukar en sammanställning av fyra faktorer göras. Nämligen:

- risken för skada,

- den sannolika skadans storlek,

- möjligheter att undvika skadan och

- den skadelidandes möjligheter att inse risken.

I ditt fall så var risken för skada tämligen stor. I jämförelse med en skada i biltrafik, så är dock inte den sannolika skadan så stor. Jag vet inte exakt hur det ser ut på vägen som du föll på, men ur domstolens perspektiv så skulle du förmodligen anses kunna undvika skadan genom att ta en annan väg eller vara extra försiktig. Domstolen skulle med största sannolikhet också tyvärr tycka att skylten, som sa att vägen inte saltades, pekar på att staten har gjort tillräcklig för att försöka förebygga skadan.

Mot bakgrund av detta så måste jag tyvärr säga att du har en mycket liten chans att vinna i domstol.

Med tanke på att du kommer att få betala statens rättegångskostnader om du förlorar, så måste jag tyvärr avråda dig från att ta detta till domstol. Har du en olycksförsäkring så rekommenderar jag dig att du tar kontakt med det försäkringsbolaget för att få försäkringspengar.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (49)
2020-04-21 Jag halkade för att det inte var grusat, kan jag kräva skadestånd?
2020-04-14 Olycka på osandad mark - vad gäller?
2020-03-31 Måste jag betala skadestånd om någon halkar utanför min fastighet?
2020-03-07 Kan jag få skadestånd om jag halkar utanför en fastighet?

Alla besvarade frågor (82723)