Skadestånd på grund av skada vid fotbollsmatch

2016-03-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om jag exempelvis råkar skada en person vid en fotbollsmatch, kan jag bli skadeståndsskyldig då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett deltagande i vissa sporter anses medföra ett underförstått samtycke till att man kan lida skada och i de fall så får skadevållaren ansvarsfrihet och blir inte skadeståndsansvarig.

Även om detta samtycke föreligger innebär det dock inte att man ska behöva tåla vilken skada som helst, eller vilken misshandel som helst på grund av sporten. Vid varje individuellt fall får man göra en bedömning och se om orsaken till skadan är något som lätt kan uppstå inom sporten och kan anses vara försvarligt.

Vad gäller fotboll skulle jag säga att man samtycker till att det finns risk att man skadas. Det är en sport där skador ofta förkommer, vilket alla som spelar fotboll bör vara medvetna om när man väljer att syssla med det. Om du skulle börja misshandla en annan fotbollsspelare och medvetet skada personen kan du alltså bli skadeståndsskyldig och ansvarig för brottet misshandel enligt Brottsbalken. Är det dock fråga om en skada som uppstår i spelets gång och något som anses vara försvarligt med hänsyn till sporten så kan du inte bli skadeståndsskyldig om du råkar skada en annan spelare.

För att kunna bedöma en viss situation skulle jag behöva mer information om hur skadan uppstod och hur stor skada som den skadelidande orsakades.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Ser ingen hänvisning till lag eller praxis. På vad grundar sig motiveringen ovan?
2017-03-16 12:37
Kommentera
Relaterat innehåll