Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Vad säger lagen angående oxycodone 5mg mot kronisk värk eft 3 rygg op. Om jag orsakar eller är inblandad i olycka under färd med långtradare. Finns ex. Kille välter ett släp med oxycodone i kroppen försäk. Bolaget gjorde upp med åkeriet som brukligt men stämde chauffören på 1.9 millioner kr.i rep. Är detta lagligt. Kan chauff. Bli skyldig att betala?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffrättsligt så finns svaren på din fråga att finna i lag om straff för vissa trafikbrott. Där finns regleringar om rattfylleri (4 §). Huvudregeln om drograttfylla är att detta brott begås om man kör efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i kroppen. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. För dessa gäller i stället en annan regel, den om s.k. klinisk rattfylla (4 § 3 st. samma lag). Enligt denna regel så döms man för rattfylleri om man kör och är så påverkad av läkemedlet att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Vi kommer alltså fram till att, ifall läkare ordinerat intag av oxycodone 5 mg för värk så innebär inte intaget av detta att man automatiskt begår brott om man sedan för ett fordon. Däremot är det brottsligt at ta medicinen och sedan köra om man på grund av läkemedlet inte kan antas föra fordonet på ett betryggande sätt.

Av detta kommer vi alltså fram till att det kan vara olagligt att köra även med lagligt intag av läkemedel. Hur relaterar detta till skadestånd då? Jo huruvida ett förfarande är brottsligt kan relatera till huruvida det finns ett giltigt skadeståndskrav.

Reglerna om utomobligatoriskt (alltså inte kontraktuellt) skadestånd finns i skadeståndslagen. För att man ska dömas till skadestånd, i regel, krävs att man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada (2 kap 1 § SKL). Denna bedömning kan med fördel ta avstamp i brottsligheten av förfarandet. Det är alltså rimligt att göra bedömningen att ifall du inte kan dömas för rattfylla på grund av läkemedlet så är nog inte detta heller tillräckligt för skadestånd. Däremot viktas skadeståndsbedömningen oftast på huruvida du varit vårdslös eller inte. Skadeståndsansvarig står och faller alltså inte på substansen i kroppen, utan denna kan alltså endast vara en del i varför du varit vårdslös (om man argumenterar för att läkemedlet tillsammans med andra omständigheter utgör vårdslöshet).

Eftersom jag inte hittar praxis som överensstämmer med denna situation så kan jag inte ge ett definitivt svar. Däremot kan jag med relativ säkerhet säga följande: Om du har receptbelagt läkemedel som inte hindrar dig från att köra på grund av påverkan på din förmåga så grundar inte detta i sig skadeståndsskyldighet om du är med i en trafikolycka.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”