Skadestånd på grund av olycka i trafiken

Hur/på vilket sätt ska jag kräva skadestånd från en cyklist som var vållande till att han cyklade in i min bil? Jag kommer få betala självrisk för bilreparation men vill kräva att cyklisten betalat ersättning färden självrisk jag tvingas betala fastän cyklisten var vållande till olyckan enligt polisen. Hur ska jag gå tillväga formellt för att kräva skadeståndet? Vilken formalia behöver jag använda mig av?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag tolkar din fråga undrar du om du kan kräva cyklisten på skadestånd för den självrisk som du måste betala till följd av kollisionen. Jag tolkar det också som att ditt försäkringsbolag har betalat ersättning för skadan. Frågor om utomkontratuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). 

Skadestånd enligt skadeståndslagen

Enligt 2 kap. 1 § SkL följer att den som genom oaktsamhet eller uppsåt orsakar en sakskada ska ersätta denna. Eftersom jag utgår från att du har fått ersättning från ditt försäkringsbolag är det således endast självrisken som du kan kräva skadestånd för. Hade ditt försäkringsbolag inte täckt vissa delar av skadorna hade det varit möjligt att kräva cyklisten på skadestånd även för dessa. Om man vid en prövning kommer fram till att cyklisten är vållande till olyckan kan du således erhålla skadestånd som täcker självrisken.   

Själva processen

För att utkräva skadestånd krävs det att du väcker talan mot cyklisten i tingsrätten. Det krävs att du kan lägga fram tillräcklig bevisning som styrker att cyklisten verkligen orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. Det finns en risk för att domstolen inte finner att cyklisten är vållande till olyckan, och i ett sådant läge är det som utgångspunkt du som förlorande part som måste stå för rättegångskostnaderna. Det kan således vara klokt att kalkylera vad dessa kan landa på för att inte riskera att processen kommer att kosta dig mer än vad självrisken gjorde. 

Om du väljer att driva processen vidare kan det vara en god idé att kontakta en jurist som kan ge dig ytterligare vägledning. HÄR kommer du i kontakt med någon av våra jurister på Lawline. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000