Skadestånd på grund av misshandel som skedde för 10 år sedan?

FRÅGA
Hej! Jag har en vän som blivit utsatt för misshandel, de här hände för 9-10 år sedan när hon gick i grundskolan. Misshandeln anmäldes inte utan det här är något hon bara försökt förtränga under åren. Misshandeln gav dock påföljder såsom problem med strupen som fått hårda sparkar emot sig, samt problem med fruktansvärd värk i revben med mera. Det här är ingenting hon kollat upp förrän nu (ca. 9-10 år senare). Nu har hon precis gjort sitt första läkarbesök & ska inom kort röntgas & förhoppningsvis få svar på vad som är fel. Till min fråga: Kan hon göra någonting åt det här såhär långt i efterhand? Går det att få ut någon form av ersättning för hennes skador? Eller är det omöjligt eftersom att misshandeln aldrig anmäldes? OM det inte går, går det på något vis att anmäla i efterhand och ta det därifrån? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanligtvis kan man som brottsoffer få domstolen att förpliktiga gärningsmannen att betala ut skadestånd. Detta kan göras i samband med att åklagare driver målet. När det kommer till misshandel föreligger en preskriptionstid på högst 15 år. Då ska det däremot vara fråga om en synnerligen grov misshandel. För grov misshandel gäller en preskriptionstid om 10 år och fem år vid misshandel av normalgraden (se 35 kap. 1 § och 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB) ).

Jag kan inte här avgöra vilken typ av misshandel din vän utsattes för men för att en misshandel ska vara grov krävs det antingen att misshandels var livsfarlig eller att brottsoffret tillfogats svår kroppsskada eller att gärningsmannen på annat sätt visat särskild råhet och hänsynslöshet (3 kap. 6 § BrB). För att misshandeln ska anses vara synnerligen grov krävs att den grova misshandeln också lämnade bestående kroppsskador eller om gärningen orsakat synnerligt lidande eller att gärningsmannen annars visat synnerlig hänsynslöshet. Här ska det alltså vara fråga om särskilt utsatta eller hänsynslösa situationer.

Såvida inte det var fråga om en synnerligen grov misshandel, vilket det sällan är fråga om, har sannolikt gärningen preskriberats vid det här laget. Var det en grov misshandel och det ännu inte gått 10 år finns det ju fortfarande möjlighet för åklagare att åtala. I sådana fall borde gärningen anmälas till polisen.

Skadestånd

Vid sidan om brottspreskriptionen finns en civilrättslig preskriptionstid för ex. skadeståndsanspråk. Denna preskriptionstid är 10 år (2 § preskriptionslagen). För er innebär det att även om det var fråga om en misshandel som är preskriberad nu (ex. om det var misshandel av normalgraden) kan gärningsmannen stämmas civilrättsligt och förpliktigas av domstol att betala skadestånd om det ännu inte gått fullt 10 år. Gärningsmannen kan däremot inte dömas för ett brott i ett civilrättsligt mål. Här blir det alltså upp till er att undersöka om det har gått mer än 10 år från det att misshandeln ägde rum.

En skadeståndstalan skulle grundas på 2 kap 1. § skadeståndslagen. Det krävs då att styrka att gärningsmannen haft uppsåt eller genom vårdslöshet orsakat skadorna (uppsåt är det ju fråga om här eftersom en misshandel har skett).

Beviskravet i civilrättsliga mål är "styrk" vilket är lägre än i brottsmål där beviskravet är "utom rimligt tvivel". Det medför att det krävs mindre bevisning för att vinna en civilprocess än en straffprocess. Däremot måste det ju beaktas att misshandeln ägde rum för 9-10 år sedan och att möjligheten att föra bevisning säkerligen är begränsad. Det hindrar ju dock inte din kompis från att stämma gärningsmannen, förutsatt att inte skadeståndsanspråket har preskriberats.

Istället för skadestånd kan det vara så att vissa försäkringar skulle kunna medföra möjlighet till ersättning för skadorna. Jag kan inte närmare undersöka vilka möjligheter som finns här eftersom jag inte vet vilket försäkringsbolag din vän har eller vilka villkor som gäller men om ni inte redan gjort det kan ni höra av er till försäkringsbolaget för att se om det finns någon möjlighet till ersättning.

Slutsats

Huruvida det finns möjlighet till upprättelse genom en brottsprocess står och faller helt med vilken typ av misshandel det var fråga om. En grov misshandel preskriberas efter 10 år och en synnerligen grov efter 15 år. Om ni tror att det åtminstone kan ha varit fråga om en grov misshandel och inte mer än 10 år har gått så tycker jag att ni ska anmäla brottet till polisen.

Ett civilrättsligt skadeståndsanspråk preskriberas efter 10 år varpå detta kan vara ett alternativ (såvida inte preskription har skett).

Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp även om jag inte kunde ge något definitivt svar.
Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (371)
2020-07-30 Nödvärnsrätt
2020-07-30 hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?
2020-07-30 Preskriptionstid misshandel
2020-07-28 Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Alla besvarade frågor (82601)