Skadestånd på grund av grop i väg

Hej! Jag har snavat i en grop på Valhallavägen Stockholm och brytit foten på tre ställen, blev opererad 12/1 och är sjukskriven 2 månader, vem står för detta? Vart kan jag vända mig? Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det var gåendes på Valhallavägen som du skadade dig så kan Stockholms kommun bli skadeståndskyldiga.

För att kommunen ska bli skadeståndsskyldig krävs enligt 2kap. 1§ Skadeståndslagen att de varit vårdslösa. I ditt fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där gropen var belägen. Avgörande för om kommunen kan anses ha agerat vårdslöst är om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för eller ej. För sådan mark har kommunen en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att en grop av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av gropen, man ser även till hur goda möjligheter kommunen haft att förebygga att en sådan skada har skett.

Enligt 5 kap 1§ Skadeståndslagen så ges skadestånd för personskada för:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Utifrån omständigheterna du har angivit är det svårt att ge dig ett klart svar på om kommunen är skadeståndsskyldig eller inte, men hoppas att svaret ändå gav viss ledning.

Med vänlig hälsning

Simon Gille-JohnsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000