Skadestånd på grund av förstörelse i hyrt hus

Hej!

Mina föräldrar har hyrt ut sin gård. Tyvärr betalade hyresgästerna bara första hyran och har sedan bott där 6 månader uta n att betala innan de nu äntligen blivit vräkta via kronofogden. De har förstört en hel del inventarier och ex dörrar och golv. De har också lämnat gärden smutsig och full av skräp och rester av hundar , hästar och andra djur. De har också grävt ner vad vi tror är döda djur. Länsveterinären arbetar med djurfrågan men min fråga är om de har begått ett lagbrott ochkan bli skadeståndsskyldiga till oss? Dels är det ju hyra för många månader som vi nu kräver via kronofogden men allt som är förstört och all städning vi måste göra kommer tyvärr kosta oss mycket pengar. Ska /kan vi polisanmäla detta eller hur går vi vidare?

Tack för hjälpen ! Med vänlig hälsning, Lotta Wallin

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

De kan definitivt bli skadeståndsskyldiga för det som förstörts. Enligt skadeståndslagens 2 kap 1 § gäller att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ska ersätta skadan. I detta fall rör det ju sig om sakskada, dels inventarier som blivit förstörda, men även nedskräpningen kan räknas som sakskada.

Enligt allmänna rättsprinciper har den som har annans egendom i sin vård ett presumtionsansvar för denna, vilket innebär att om egendomen skadas så förutsätter man att den som hade den i sin vård ansvarar för skadan - om hen inte kan visa att skadan orsakats utan dennes förskyllan. I ert fall innebär det att eftersom hyresgästerna haft gården (egendomen) i sin vård så ansvarar de för den skada som uppkommit om de inte kan visa att de inte agerat vårdslöst.

Hyresgästerna kan alltså bli skadeståndsskyldiga för så mycket pengar som det kostar er att återställa egendomen i det skick som den var innan skadan. Denna skadeståndsskyldighet bygger på civilrättsliga regler och för att få ut pengarna så måste ni först få skyldigheten fastställd av en domstol genom stämning, för att sedan kunna gå vidare med Kronofogden - om de inte betalar frivilligt.

Eventuellt kan hyresgästernas agerande även utgöra brott, t ex brottet skadegörelse enligt Brottsbalkens 12 kap 1 §. Ni bör kunna göra en polisanmälan.

Elin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000