Skadestånd på grund av föremål i maten

Hej

Min 4åriga dotter fick en grövre ståltråd (2,5cm lång) i sin hamburgare som hon upptäckte då hon tuggade och stålbiten skar in i tandköttet. Restaurangen ingår i en välkänd kedja (ej snabbmatskedja).

Detta gjorde henne väldigt skärrad och vi har bla haft problem att äta på restaurang efter den här händelsen.

Har vi rätt till Skadestånd då man lätt kan åberopa skada (både fysiskt och framförallt psykiskt), vårdslös passivitet samt klart samband mellan deras mat och skadan...?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom att händelsen inträffade på en restaurang och ståltråden förmodligen hamnade i maten vid lagandet av hamburgaren så är det inte den person som vållat skadan som ska stå ansvarig för ert eventuella skadeståndsanspråk. Istället är det den som har arbetstagare i tjänst som ska ersätta den personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse enligt 3 kap. 1 § p. 1 Skadeståndslagen. Det innebär att det är arbetsgivaren som tar på sig den skada som arbetstagare vållar i samband med arbetet. Det förutsätter precis som du understryker att det föreligger ett samband mellan handlingen och den följd som inträffar. Det faktum att ståltråden hamnat i hamburger och att din dotter sedan skadade sig i munnen på grund av detta ska alltså ha ett direkt samband för att skadestånd ska kunna utgå. Om ni anser att detta föreligger har ni en chans att få ersättning för den skada er dotter lidit på grund av ståltråden i maten.

Arbetstagaren står dock själv ansvarig för den skada denne vållar om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet eller arbetstagarens ställning enligt 4 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Vid personskada utgår ersättning för psykiskt och fysiskt lidande som exempelvis sveda och värk men även fysiskt lidande av bestående natur så som lyte och men. Även ersättning för eventuella sjukvårdskostnader ersätts vid personskada enligt 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Jag skulle rekommendera att ni i första hand vänder er till restaurangen där skadan inträffade och framför ert anspråk där, antigen skriftligen eller muntligen. Om det inte går vägen kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där ni framställer ert skadeståndsyrkande.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000