Skadestånd på grund av dold fara på parkering

FRÅGA
Hej. Parkerade på coops parkering för att handla. Far ut ur butiken och ska köra från parkeringen och jag börjar krypköra framåt ut ur parkeringsfickan. Helt plötsligt hör jag hur det gnisslar till och jag förstod inte riktigt vad det var som hade hänt så jag backar ut bilen och när jag har backat nästan helt ut så ser jag en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken. Denna betong ring är alltså från en lyktstolpe som inte finns mer och cement ringen ligger halvt ner mot marken. Detta gjorde ju att min högra front blev helt repig och en bit av bilen lossnade. Har jag rätt att kräva skadestånd av butikens ägare? Denna cement ring ligger alltså mitt mellan alla parkeringsfickor och är svår att se från förarsäte eftersom den ligger ner och det finns ingen markering om att denna ligger där
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den första frågan som du måste ta reda på är vem som förvaltar parkeringsplatsen. Om det inte är Coop som ansvarar för parkeringsplatsen, kan du inte rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken. Du kan alltid höra av dig till Coop och fråga vem som är ansvarig för parkeringsplatsen.

Givet att det är Coop som är ansvarig för parkeringsplatsen, är andra frågan om Coop är skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Din skada är att betrakta som en sakskada. Självklart kan man inte påstå att Coop uppsåtligen har orsakat skadorna på bilen. Frågan blir därför om skadorna orsakats av vårdslöshet. Är det vårdslöst att låta en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken på en parkeringsplats mellan parkeringsfickor? Har Coop en skyldighet att sätta upp varningsskyltar alternativt ta bort sladdarna?

Högsta domstolen har avgjort liknande fall som ditt och kommit fram till olika slutsatser. Det är därför jättesvårt att erbjuda dig ett konkret svar på frågan. Jag anser dock att du har rättsligt hållbara argument för att kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den som ansvarar för parkeringsplatsen.

Du är välkommen att höra av dig till vår juristbyrå på info@lawline.se om du vill ha mer ingående hjälp i frågan.

Carl Trolle Olson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)