Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande

Jag har varit kund (kontantkort) hos min mobiloperatör (Halebop) i mer än tio år. Detta nummer är även kopplat till mitt Swish. Förra veckan så upptäckte jag, när min kompis swishade mig pengar, att numret var nu kopplat till en annan person.

Jag kontaktade Halebop som sa att eftersom jag inte använt mitt kontantkort på 12 månader så sades numret upp. De har sedan återanvänt numret. De pekar på följande punkt i deras villkor (som jag godkänt genom att ladda kontantkortet tidigare):

15.1.3 Avtalet upphör med omedelbar verkan utan föregående uppsägning om Kunden inte använt Kontantkortet genom att ringa ett samtal till ordinarie taxa, skicka sms, surfa eller fylla på med värde

under en sammanhängande period om tolv (12) månader.

Däremot så fick jag aldrig någon notis eller meddelande om att de sagt upp eller återanvänt mitt nummer -- detta trots att de har min mejladress samt hemadress. Eftersom nummer i så stor utsträckning är kopplade till betaltjänster (t.ex. Swish) idag så tänker jag att detta är vårdslöst av Halebop och kan falla under följande punkt i deras villkor:

8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Halebop, eller någon för vilken Halebop svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador

Har jag någon grund för att få skadestånd här om jag inleder en civilprocess?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vårdslöshet är ett begrepp som inte bara använts i ditt avtal med Halebop, det är också kärnan i den s.k. culpa-regeln (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Man kan nog ganska säkert utgå ifrån att vårdslöhet i ert avtal är avsett att betyda samma sak som vårdslöshet i skadeståndslagen. Frågan uppstår då om det varit vårdslöst av Halebop att inte meddela dig att ditt nummer har upphört. Utöver det uppkommer en rad andra frågor, t.ex. vad som menas med direkt skada, huruvida Halebop ska anses ha orsakat skadan eller inte samt vilka åtgärder du vidtagit för att minska skadans omfattning.

Att gå igenom alla dessa frågor enligt konstens alla regler skulle utmynna i en mindre uppsats. Det har jag i och för sig inga problem med, men jag är såpass säker på svaret att jag anser det vara onödigt att företa en sådan utförlig analys av ditt problem. Jag ska fatta mig kort istället: Det finns ingen möjligt att få skadestånd p.g.a. det inträffade. För det första krävs för ersättning som nämnt vårdslöshet från Halebop. Denna vårdslöshet skulle alltså bestå i att Halebop inte meddelat dig att ditt nummer har upphört. Problemet med det påståendet är att det framgår av avtalet att numret upphör om det inte används på 12 månader. Dessutom framgår det också att numret upphör utan föregående uppsägning. Detta betyder att du måste anses vara medveten om att ditt nummer inte längre är ditt om du inte använt det på 12 månader. Halebop får vidare anses ha friskrivit sig från att behöva säga upp numret, dvs. lämna meddelande till dig om att så kommer ske. Din enda rätt till numret grundas på avtalet, och eftersom avtalet upphört kan det inte heller finnas någon skyldighet för Halebop att meddela dig att numret upphört efter att så skett.

I och med det nyss skrivna har skadeståndsanspråket redan fallit och det finns därför ingen anledning att gå vidare med de andra frågorna. Jag kan lova att vi vid besvarandet av dem skulle stöta på liknande omöjligheter som i frågan om vårdslöshet. Att vinna ett mål mot Halebop i det här läget kan inte betraktas som något annat än helt uteslutet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om det så klart inte var det svar du ville höra.

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000