Skadestånd och arbetsgivaravgifter

FRÅGA
Hej. mitt företag har fått et skadeståndsanspråk från en privatperson på 1 Msek, föranlett av en tvistesak gällande ett avtal. Min fråga är då om företaget även skall betala arbetsgivaravgifter på detta belopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Arbetsgivaravgifter är en social avgift som arbetsgivare ska betala ovanpå den lön som utbetalas till arbetstagaren. Arbetsgivaravgifter ska betalas till staten på all ersättning för utfört arbete till anställda.

I detta fall handlar det om ett skadeståndsanspråk från en privatperson gällande ett avtal. Utan att veta vad det är för avtal är det svårt att säga något bestämt. Men arbetsgivaravgifter ska normalt sett inte betalas för utbetalning av skadestånd. Det kan dock finnas vissa särskilda fall av skadestånd där det är annorlunda, t.ex. om skadeståndet anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jag hoppas detta gav dig viss vägledning!

Med vänlig hälsning

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (705)
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats
2020-11-25 Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering

Alla besvarade frågor (86861)