Skadestånd när säljaren varit i dröjsmål

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan. Jag har beställt nya fönster och dörrar till mitt hus och väntat i 2 månader på att få hem dom.Har läst mail från dom och dom skickade att det skulle levereras vecka 50 så jag bokade en snickare till på lördag vecka 50 men nu säger dom att det inte kommer komma vecka 50 och jag måste betala snickaren eftersom jag bokat upp honom. Så min undran är om jag kan kräva nån sorts kompensation från detta företag ? För dom sätter mig i en väldigt dålig sits. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig i ditt fall eftersom att detta är ett köp av lösa saker som en konsument gör av en näringsidkare, enligt 1 § KkL.

Kan du få ersättning av säljaren?

Säljaren är i dröjsmål om inte varan avlämnas alls eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, enligt 9 § KkL. Som jag tolkar din fråga beror inte förseningen på dig på något sätt och säljaren ska därför anses vara i dröjsmål.

I 10 § KkL anges att köparen får kräva skadestånd av säljaren som är i dröjsmål om rekvisiten i 14 § KkL är uppfyllda. Enligt 14 § KkL har köparen rätt till skadestånd som han eller hon lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit. Detta innebär att säljaren är skadeståndsskyldig om inte dröjsmålet beror på något som ligger utanför hans kontrollansvar. För säljaren ska undgå skadeståndsansvar krävs:

1. att det förelegat ett hinder,

2. det har legat utanför säljarens kontroll,

3. det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntas räkna med hindret vid köpet och

4. säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.

Eftersom att jag inte vet vad som föranlett säljarens dröjsmål är det svårt att avgöra om det uppstådda ligger inom eller utom säljarens kontrollansvar. Oavsett är det säljaren som har bevisbörda för att det som skett har legat utom hans kontrollansvar, inte du. Dessutom krävs att hindret som uppståt objektivt sett har omöjliggjort leveransen, inte bara att det försvårat eller inneburit ökade kostnader för säljaren.

Vad kan du göra nu?

Du kan använda argumenten ovan och kräva skadestånd för de kostnader som uppstått, enligt 14 § KkL. För att kunna kräva skadestånd av säljaren måste du inom skälig tid från det att du fick kännedom om förseningen meddela säljaren ditt krav, detta enligt 15 § KkL. Därför råder jag dig att så snart som möjligt kontakta säljaren och framställa ditt krav på skadestånd. Om säljaren kan visa att förseningen beror på något som är utanför hans kontrollansvar är du däremot inte berättigad skadestånd.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Behöver du vidare vägledning är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig Montan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97723)