Skadestånd inom idrottsutövning

FRÅGA
Hej, Jag skadade mig på en inomhus hinderbana. Fanns inga varningsskyltar , fick heller inga instruktioner eller introduktion. Orden vid receptionen var "Ha kul!" Hälseneruptur. Fick opereras. 8 veckor med gips och kryckor. Rehabilitering 1 år framöver. Är ensamstående med 2 barn. 4 och 6 år. Går till sjukgymnast varje vecka. Har jag några rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Vi ska försöka hjälpa dig i ditt ärende. Nedan ser du en redogörelse av de möjligheter jag tror du har utifrån de omständigheter du angett.

SKADESTÅND

Min första rekommendation är att du vänder dig till hinderbanan. Om din historia är väl underbyggd och den som driver hinderbanan accepterar att det förekommit brister i säkerhetsfrågor rörande hinderbanans utformning så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva ta till rättsliga medel. Lösningen då blir att ni med fördel ingår ett förlikningsavtal där det står att saken är avgjord efter att du erhållit pengar.

I det fallet att hinderbanan inte går med på att ersätta dig, eller endast går med på att ersätta dig till ett lägre belopp än vad du anser rimligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. Blanketten för att inge en sådan stämningsansökan kan du se här. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig). Värt att nämna är att om du förlorar i domstolen ersätter du både dina egna och hinderbaneföretagets rättegångskostnader och vice versa enligt Rättegångsbalken 18 kapitlet 1a paragrafen.

Hur ser då dina möjligheter ut att få ut ett skadestånd? Det är helt upp till domstolen att avgöra om den som driver hinderbanan agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Med bakgrund av de omständigheter du angett kan jag inte göra någon riktig bedömning. Därmed kommer jag nedan redogöra vad som gäller på ett allmänt plan.

I 2a kapitlet 1a paragrafen Skadeståndslagen anges bl.a. att den som genom vårdslöshet vållar annan personskada ska ersätta denna skada. För att den ansvarige bakom hinderbanan ska bli skadeståndsskyldig krävs därmed att skadan orsakats av 1) vårdslöshet, och att 2) skadan har vållats en själv; d.v.s. att det finns ett orsakssamband mellan ett handlande alternativt brist på handlande, och den inträffade skadan.

Att det saknades varningsskyltar är en omständighet som talar för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst då eventuella risker med att delta i aktiviteten inte tydliggjorts. Detta blir dock beroende på hinderbanans utformning. Faktorer såsom farligt höga höjder, lämpliga förkunskaper eller att deltagarna bör vara mellan en viss ålder vägs in i den bedömningen.

Gällande om företaget som driver hinderbanan kan anses ha vållat dig skada så finns det vissa normer inom skadeståndsrätten. Inom idrott anses ofta personer som skadats medverka i skadans uppkomst, varför ingen, eller i vart fall jämkad, skadeståndsskyldighet blir resultatet. Ett exempel är om någon skadat sig av en tackling i en fotbollsmatch uppkommer ingen skadeståndsskyldighet om inte tacklingen varit så hänsynslös att den gått utöver vad som går att förvänta sig av fotboll som sport. I din situation bör samma typ av resonemang vara tillämpligt vilket innebär att det inte går att utkräva skadestånd om skadan uppkommit genom ditt egna agerande att delta i hinderbaneaktiviteten och inte omständigheter som går att lasta den ansvarige för hinderbanan.

Min bedömning är alltså att det bör gå att argumentera för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst genom att inte informera om skaderisken och hur man bör använda hinderbanan. Däremot om inte skadan orsakats av att hinderbanans redskap varit bristfälliga eller att den typen av hinderbana är förknippad med vissa risker som den ansvarige för hinderbanan inte avvärjde så kan det vara svårt att argumentera för att det är de ansvariga för hinderbanan som orsakat dig skadan och inte du själv. Hur man ska bedöma den frågan har jag svårt att avgöra då jag vet väldigt lite om hinderbanans utformning.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Jag förstår det som att du inte har varit förhindrad att utföra ditt arbete med hänsyn till skadorna du har lidit. Om så är fallet så rekommenderar jag dig att du vänder dig även till försäkringskassan som kan hjälpa dig med bl.a. rehabiliteringspenning enligt Socialförsäkringsbalken 31 kap. Försäkringskassans guide till de förmåner man kan erhålla vid skador som nedsätter arbetsförmågan hittar du här.

Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att du snart mår bättre igen! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)