Skadestånd i trafiken

FRÅGA
Hej! Jag var med om en olycka i juli, min bil blev helt demolerad och jag fick en ny nackskada. Motparten är misstänkt för vårdslöshet i trafik och polisen förbereder överlämning av ärendet till åklagare.Jag har blivit tillfrågad om ev skadeståndsanspråk, men vet sedan tidigare att personskada regleras via försäkringsbolaget.Mina frågor är:Kan jag begära skadestånd för kränkning och isåfall hur mycket?Kan jag begära ersättning för den kontantinsats som jag betalde för att kunna köpa en ny bil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att skadan är till följd av trafik, d.v.s. att du också var bilist och inte stillastående/parkerad vid skadans inträffande. I så fall kan du nämligen vända dig till 10 § Trafikskadelagen (TSL). Via denna har du möjlighet att få ersättning för din nackskada från din egen trafikförsäkring. Enligt 2 st i samma paragraf har du även möjlighet att få trafikskadeersättning för din demolerade bil från det andra fordonets trafikförsäkring. Skadan måste då ha vållats i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet, vilket troligtvis är uppfyllt då det motparten undersöks för vårdslöshet i trafiken.

Ha i åtanke att trafikskadeersättning kan jämkas om du varit medvållande till skadan enligt 12 § 2 st TSL. Exakt hur stor ersättning som kan utgå kan tyvärr inte besvaras, du får vända dig till den andra bilens för trafikförsäkringsbolag för mer information.

Skadestånd för kränkning kan tyvärr inte åberopas.


Lycka till med din anmälan!

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88254)