FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/01/2014

Skadestånd i samband med brottmål

jag ska på tingsrätten snart, angående stalking, jag är den som har gjort anmälan, har en åklagare till mitt förfogande. min fråga? jag vill begära skadestånd eller någon form av ekonomisk ersättning för ärekränkning eller handlingarna som jag har blivit utsatt för. hur gör jag? kan jag begära ersättning/skadestånd under tingsrättsförhandlingen? vad kan vara skäligt belopp?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

För att du som målsägande ska kunna få skadestånd i samband med ett brottmål krävs att du yrkar på att få skadestånd. Det innebär att domstolen inte automatiskt kommer att behandla frågan om skadestånd utan du måste begära att domstolen ska behandla även skadeståndsfrågan. Som jag förstår dig kommer du att ha åklagare till ditt förfogande och denne är skyldig att hjälpa dig att utforma och hjälpa dig med ditt skadeståndskrav. Du bör därför meddela åklagaren att du önskar få hjälp med detta.

Beträffande frågan vad som är ett skäligt belopp går det inte att svara i exakta siffror utan det beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som däremot bör sägas är att domstolen aldrig kan döma ut ett högre belopp än vad som yrkats. Av den anledningen kan det vara till din fördel att yrka ett högre belopp än ett lägre eftersom domstolen inte kan döma ut ett högre. Däremot kan domstolen besluta att det belopp du yrkat är för högt och därmed döma den tilltalade att betala ett lägre belopp än det du yrkat.

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare