Skadestånd i avtalsrättslig grund

FRÅGA
Hej,Jag arbetar på ett litet företag som har ramavtal med kommuner där vi är rangordnad nr1. Vi har upptäckt att kommunen inte följer rangordningen inom ramavtalet utan har handlat av en annan leverantör för stora summor. Vilka möjligheter finns att få skadestånd för avtalsbrott och hur går man tillväga då?Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Om rangordningen innebär att kommunen MÅSTE köpa från er i första hand, eller i vart fall meddela er om att de vill köpa varor/tjänster som faller inom ramavtalet, så är det ett kontraktsbrott att avvika från avtalet. Man är endast skadeståndsskyldig vid underlåtelse om man har haft en plikt att agera, det kan exempelvis vara plikt enligt lag, att man själv framkallat en fara, eller som i detta fallet ett avtal. I och med att avtalet utgör en plikt för kommunen att agera på ett visst sätt blir de skadeståndsskyldiga när de underlåter att agera på detta sätt (alltså i detta fallet att köpa från er i första hand). Ett sätt att beräkna skadeståndet är enligt det positiva kontraktsintresset, alltså att ni ska ersättas som om skadan aldrig uppstått.

Det kan vara svårt att bevisa att man lidit en skada genom att ni inte fått in pengar, därför rekommenderar jag att ni vid nästa avtal avtalar om vite, alltså ett straffbelopp som är oberoende av skadan och gör det enklare att får ersättning eftersom ni inte behöver visa att ni lidit en skada, utan ni behöver bara visa att motparten brutit mot kontraktet. Dock kan viten jämkas med hjälp av 36 § Avtalslagen om det är oskäligt högt, dessutom kan man inte kräva skadestånd om man redan har vite. Alltså om vitesbeloppet är 100 000 kr och skadan uppgår till 150 000 kr så kan man inte kräva tillbaka 50 000 kr. Vite gör det alltså enklare att få in pengar på grund av avtalsbrott, men beloppet är inte beroende på skadan (om det ens finns en skada).

Sammanfattningsvis kan ni hävda att kommunen underlåtit att agera enligt ert avtal och därmed blir de skadeståndsskyldiga. För framtida avtal där bevisbördan är svår och där skadan i sig inte är så påtaglig kan viten vara bra att förhandla om.

Hoppas det här hjälpte!

David Zandian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll