Skadestånd halkolycka

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan få skadestånd från kommun eller liknande. Det är så att i Tisdags skulle jag gå över en gata i Uppsala (gick vid ett övergångställe) och det var så himla halt. De har inte sandat eller grusat sä jag halkar och bryter min fot på 3 olika ställen. Läkarens bedömning är att jag ska akutopereras nu i veckan som kommer. Jag går miste om 3 månaders jobb och denna smärta är verkligen inte mänsklig. Har jag lagen vid min sida?
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) här

Huvudregeln vid personskada är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar den skall ersätta skadan (se 2:1 SkL här).

För att skadestånd skall utges krävs det alltså i ditt fall att kommunen varit vårdslösa då de inte sandat eller grusat vid platsen du halkade på. Om kommunen varit vårdslös eller inte bedöms med tanke på omständigheterna. En situation där kommunen skulle bedömas varit vårdslöst skulle till exempel kunna vara då isfläcken funnits på platsen länge och det har skett olyckor på platsen tidigare. En situation där vårdslöshet förmodligen inte föreligger är till exempel tidigt på morgonen om det frusit till på natten och kommunen helt enkelt inte hunnit till platsen för att sanda. Det är upp till dig att bevisa att kommunen varit vårdlös i detta fall.

Bedöms kommunen förfarit vårdlöst skall det dessutom finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Detta innebär att det ska vara beräkneligt att halkskada skulle uppkomma på grund av att kommunens underlåtenhet att sanda övergångsstället. Det skall dessutom visas att skadan skulle undvikits om övergångsstället hade sandats.

Skulle skadestånd utdömas skulle detta komma att ersätta sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk (se 5:1 SkL här

För mer information om skadestånd vid halkskador, se http://www.konsumenternas.se/forsakring/forsakringar/om-skadestand-personskada/halk-eller-fallolycka

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97649)