Skadestånd grund av halkat på isfläck

FRÅGA
Hej.2017-11-30 halkade jag på en isfläck, och landade på rygg.Jag har sedan dess haft ont i rygg, höger höft, lår och knä.Har även haft värk i höger axel och arm.P.g.a. överbelastning har jag känningar även i vänster höft och knä.Jag har varit på 2 vårdcentraler, och fått både Treo comp och Diklofenak Mylan utskrivet, men jag hade fått samma effekt med en påse godis.Värken har istället blivit betydligt värre. Ibland kan jag knappt förflytta mig.Om jag anstränger benen extra mycket, gör det fruktansvärt ont efteråt, både i sittande och liggande läge.Den andra läkaren jag var hos gjorde inte ens en undersökning. Dessutom skrev han ut fel medicin vid receptförnyelse.Det enda "vettiga" han gjorde var att remittera till skelettröntgen, som bara visade på lindrigt slitage i ländryggen.Nu har jag, av den tredje läkaren, fått remiss till magnetröntgen. Jag har så ont så jag vet snart inte vag jag gör !!!! Ska ett företag med ansvar för yttre skötsel kunna göra hur de vill utan att ta minsta lilla ansvar ???? Jag kommer i alla fall polisanmäla företaget för "Vållande av kroppsskada" !! _____
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsägare blir skadeståndsskyldig för personskada som uppkommer i de fall exempelvis isfläckar inte blir sandade (2 kap. 1 § skadeståndslagen här). Beträffande halkolyckor, har liknande omständigheter prövats i, exempelvis, NJA 1976 s. 196 och NJA 1974 s. 412. Inte i någon av fallen dömdes skadestånd ut, eftersom den (ägaren av marken) som var skyldig att underhålla marken inte ansågs varit försumlig.

För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna rörande olyckan närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från företaget relativt små. Kan företaget emellertid anses ha varit försumlig angående sandningen, gäller följande.

Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot företaget, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att denne är skadeståndsskyldig och med vilket belopp. Skulle företaget inte betala och du fortfarande anser att denne är skadeståndsskyldig, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.

Jag har dock som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).

En polisanmälan avseende vållande till kroppsskada är givetvis möjlig att upprätta. Huruvida den kommer vinna framgång kan jag emellertid inte uttala mig mer ingående om.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97647)