Skadestånd från omyndig person

FRÅGA
Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person.

Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL).

Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi.

Hoppas att detta besvarade din fråga,

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (196)
2020-06-29 Hur tar jag ut mitt skadestånd?
2020-05-31 Skadestånd för sakskada på bil
2020-05-29 Stämma socialtjänsten?
2020-05-18 Hur skriver man en stämningsansökan?

Alla besvarade frågor (82647)