Skadestånd från kommun?

FRÅGA
Vart vänder man sig för att söka skadestånd om en kommun gjort fel? JK är väl bara statliga myndigheter?Har gjort en IVO anmälan mot en kommun och väntar nu på beslut/åtgärd. Är IVO:s beslut tillräckligt för att ställa skadeståndskrav gentemot en kommun?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan kräva skadestånd från en kommun, men det beror lite på vad och OM kommunen faktiskt har begått ett fel som de kan fällas för i allmän domstol. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL) ska staten eller en kommun ersätta sk. kränkningsskador som sker genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 p. SkL). Kränkningsskada räknas som att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.


Du kan göra en anmälan till Justitiekanslern (https://www.jk.se/skadestand/skadestand/). Justitiekanslern har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten (och kommuner). Det krävs dock, som sagt, att kommunen i fråga har gjort sig skyldig till "fel eller försummelse vid myndighetsutövning" för att skadestånd ska kunna bli aktuellt.
IVO är dessväre inte en instans som kan ge dig skadestånd, så ett beslut från dem är inte tillräckligt.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (23)
2020-07-31 Rätt till ersättning för frihetsberövande utan fällande dom
2020-07-19 Ersättning för häktad tid
2020-07-04 Har jag rätt att få skadestånd när jag varit anhållen och sedan blir släppt?
2020-05-29 Hur mycket ersättning får jag om jag suttit häktad men fått en friande dom?

Alla besvarade frågor (84338)