Skadestånd från hyresvärd på grund av halka

Hej,

Jag halkade på en nyplogad men icke sandad parkväg utanför min hyresbostad och bröt min axel. Hyresvärden hävdar att jag skall kontakta mitt försäkringsbolag och anmäla skadan, men de (3 Kronor) menar att personskada inte finns med i hemförsäkringen. Jag har läst mig till att hyresvärden har ansvar för dylika händelser, men de (Gotlandshem) är ovilliga att hjälpa till. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsägare bli skadeståndsskyldig för personskada som uppkommer i de fall, exempelvis, isfläckar inte blir sandade (2 kap. 1 § skadeståndslagen här). Beträffande halkolyckor, har liknande omständigheter prövats i, exempelvis, NJA 1976 s. 196 och NJA 1974 s. 412. Inte i någon av fallen dömdes skadestånd ut, eftersom den (hyresvärden) som var skyldig att underhålla marken inte ansågs varit försumlig.

För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna rörande olyckan närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kyrkan relativt små. Kan hyresvärde emellertid anses ha varit försumlig angående sandningen, gäller följande.

Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot hyresvärden, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att denne är skadeståndsskyldig och med vilket belopp. Skulle hyresvärden inte betala och du fortfarande anser att denne är skadeståndsskyldig, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.

Jag har dock som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000