Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag körde crunches i en kabelmaskin på gymmet då något helt plötsligt går av och konsolen som man kan höja/sänka åker ner i mitt huvud. Detta skapar ett jack på 2-3cm och jag fick åka till akuten och sy med fem stygn. Olyckan berodde troligen på att gymmets underhåll av maskinerna inte skötts som det ska. Kan man begära skadestånd från gymmet eller hur funkar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till skadestånd för personskada

Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). För att ha rätt till skadestånd måste självklart en skada ha skett. Vid personskador kan skadan vara både fysisk och psykisk. Ditt jack i huvudet klassas som en fysisk personskada (2 kap 1 § SkL).

För att gymmet ska bli ersättningsskyldiga krävs att de har agerat vårdslöst (2 kap 1 § SkL). Min bedömning är att ett gym har en plikt att underhålla sina maskiner och byta ut utrustning som inte längre är säker att använda. Normalt sätt krävs att någon aktivt utför en vårdslös handling för att bli skadeståndsskyldig, men i vissa fall, likt detta, när det föreligger en plikt att handla, kan även passivitet innebära skadeståndsskyldighet. Det kan visserligen finnas omständigheter som gör att bedömningen blir en annan, till exempel om felet på maskinen har varit svårt för gymmet att upptäcka.

Vilka skador du kan få ersättning för

Skulle gymmet anses vara vårdslösa har du möjlighet att få ersättning för dina eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust pga eventuell sjukskrivning, en ersättning för den akuta läkningstiden (sveda och värk-ersättning) samt för eventuella bestående men, exempelvis ärr (5 kap 1 § SkL).

Möjlighet till ersättning genom försäkring

Det är svårt att förutse hur utfallet i en eventuell rättegång blir. En domstolsprocess tar dessutom ofta lång tid samt innebär en ekonomisk risk. Bevisbördan för att gymmet varit oaktsam ligger på dig, varför jag rekommenderar dig att i första hand välja en annan väg än att kräva skadestånd genom stämning. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar gymmet för att höra om de går med på att frivilligt kompensera dig för dina skador. Du bör även undersöka om gymmet har någon försäkring som täcker skador på dess medlemmar. Om du själv har en olycksfallsförsäkring råder jag dig även att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och att du kryar på dig!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96519)