Skadestånd från fastighetsägare för sveda och värk pga. löst brunnslock

FRÅGA
Hej! I söndags ca kl 22 på kvällen när jag slutade mitt arbete och gick mot bilen trampade jag på ett lock till en rensbrunn. Locket satt inte fast utan åkte iväg och jag ramlade ner med högra benet. Knät blev skadat, vridet och det blev besök på akuten. Jag är sjukskriven i två veckor till en början. Jag vet att jag är försäkrad till och från arbetet. Min fråga är om det är möjligt att stämma bostadsbolaget för sveda och värk? För man kan väl ändå tycka att ett brunnslock ska sitta fast? Mina kollegor hade frågat bovärden om locket och fått till svar att det ska vara löst, men de satte fast det samma dag!! Om det är möjligt att göra något, hur går jag tillväga?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori skulle ha gjort i skadegörarens ställe. I ditt fall krävs det att fastighetsägaren har underlåtit att se till att brunnslocket var säkert att gå på (eller spärrat av på något sätt) och att en förnuftig och hänsynsfull fastighetsägare skulle ha gjort vidtagit någon av dessa åtgärder. Ju större skada det kan tänkas bli, ju större krav kan ställas på skadegöraren. Ett löst brunnslock kan leda till, och har i ditt fall lett till, personskador. Därför bör man kunna ställa krav på fastighetsägaren att denne skulle ha vidtagit åtgärder för att minska risken för skador, för att kunna undvika skadeståndsansvar. Sådana åtgärder kan till exempel vara att fästa brunnslocket, spärra av området kring brunnen eller sätta upp varningsskyltar. Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar bland annat ersättning för sveda och värk, enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 3 skadeståndslagen.

För att begära skadestånd från fastighetsägaren kan du väcka talan i tingsrätten på den ort där motparten (fastighetsägaren) finns. En förklaring för hur man väcker talan och upprättar en stämningsansökan finns på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Viktigt att tänka på är att det är du som måste bevisa att dina skador orsakades av det lösa brunnslocket och att det var fastighetsägarens ansvar att se till att det lösa locket inte utgjorde risk för skador. Om du stämmer fastighetsägaren och inte lyckas bevisa detta, och förlorar i tingsrätten, kan du bli skyldig att betala alla rättegångskostnader.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (207)
2021-01-21 När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?
2020-12-28 Möjlighet att stämma andra personer
2020-11-30 Vem blir betalningsskyldig?
2020-09-26 Skadeståndsansvar vid indraget körkort

Alla besvarade frågor (88529)