Skadestånd från fastighetsägare

FRÅGA
OmHyresvärden har en plastmatta dålig skick jag bryter foten som mattan flyger iväg har jag rätt till skadestånd av hyresvärden
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fastighetsägare har en skyldighet att underhålla den mark de äger. Som jag förstår din fråga rör det sig om en matta som befinner sig i ett trapphus eller liknande lokaler.

Det finns en möjlighet att du kan få skadestånd för olyckan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta bygger på huruvida fastighetsägaren agerat vårdslöst genom att inte åtgärda problemet med mattan. Faktorer som kan påverka här är tillexempel hur länge mattan varit i dåligt skick, huruvida mattans skick har anmälts till hyresvärden och andra liknande omständigheter.

Vid ett eventuellt skadeståndskrav är det du som bär bevisbördan. Det innebär att du bör dokumentera olyckan och anledningen där till så mycket som möjligt så att du i en eventuell tvist kan bevisa att olyckan skett så som du säger.

Detta gäller även för de eventuella kostnader som uppstått på grund av olyckan så som sjukvårdskostnader, resor till och från sjukhus, kostnader för medicin med mera. Dessa utgifter styrks vanligtvis genom kvitton.

Huruvida din fastighetsägare faktiskt agerat vårdslöst genom att inte åtgärda mattan kan jag tyvärr inte svara på. I skadeståndsfall liksom detta görs det individuella bedömningar för varje händelse och det finns därför ingen generell regel för när det faktiskt är skadeståndsgrundande. Jag ska dock nämna att det finns tidigare praxis fall för halkolyckor, dock dessa för is och snö, som sätter gränsen för vårdslöshet ganska högt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jonathan Jademyr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)