Skadestånd från en kommun?

FRÅGA
Hur går jag tillväga om jag har blivit utsatt och kränkt av kommunen i flera år och kräver skadestånd? Det handlar om förtal… och det gäller socialen i den kommun som jag bor.Kort och koncist - vart ska jag ta vägen för att få mitt skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att begära skadestånd från en kommun är något som skiljer sig från att inleda en skadeståndstalan mot en privatperson. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL) ska staten eller en kommun ersätta sk. kränkningsskador som sker genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 p. SkL). Kränkningsskadan definieras i 2 kap. 3 § SkL; den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.

Vad som krävs är alltså att ett brott har begåtts (2 kap. 3 § SkL) vilket har lett till kränkningsskadan, och det måste dessutom ha skett genom myndighetsutövning. Du anger att du blivit kränkt och utsatt i detta fall, och förtalsbrottet (5:1 BrB) är sannolikt mest aktuell i ett sådant fall. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en socialtjänst i en kommun gör; detta är alltså ytterligare ett rekvisit som måste vara uppfyllt. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde.

Sen är det som så att även om du skulle kunna väcka talan mot kommunen vid en allmän domstol (tingsrätt), så är inte det vad jag skulle rekommendera. Det kan bli en långdragen process och det är inte säkert att du skulle få något skadestånd i slutändan. Det beror bland annat på att du som kärande i en sådan process har bevisbördan för att de påstådda kränkningarna inträffat, du måste alltså inkomma med bevis som styrker varje enskild incident.

Du kan alltid anmäla socialtjänsten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta är dock inte en instans som kan ge dig skadestånd.

I övrigt skulle jag uppmana dig till att överklaga de beslut som socialtjänsten tagit och som du inte är nöjd med, och i överklagandet hänvisa till det eventuellt kränkande beteende som personalen har haft. På så vis kan domstolen komma till ett annat beslut.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)