Skadestånd för varm mat

2020-09-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag och en vännina åkte förbi ett hamburgerföretag för att köpa mat. Köpte den nya produkten (produkt X), dom kändes lite varm men inte för varm. Tog en tugga och osten flög ut vid sidan utav läppen och brände bort en hudbit på cirka 1-2 cm. Kan man stämma dom för det? Eller är det eget ansvar när man får maten att man måste vänta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagarna om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (SkL). Jag kommer i mitt svar först gå igenom huruvida företaget kan vara skadeståndsskyldiga och sedan även snabbt kommentera hur stort ett eventuellt skadestånd skulle kunna bli.

Som utgångspunkt sägs att den som orsakar någon annan personskada ska ersätta skadan. Det krävs dock vårdslöshet eller uppsåt för att skadeståndsansvar ska föreligga (2 kap. 1 § SkL). För att avgöra om företaget är skadeståndsskyldigt måste man alltså avgöra om de har handlat vårdslöst.

När domstolen gör en sådan bedömning brukar de använda sig av något som kallas "fri culpabedömning". Här kollar man på hur stor risken är att någon skadar sig, hur stor en eventuell skada skulle kunna bli, hur stor kostnaden är för att förebygga skadan samt riskinsikt från den som orsakade skadan.

Här kan man konstatera att kostnaden för att förebygga en skada är relativt liten genom att exempelvis kunna sätta en "varning: varmt" på förpackningen. Jag vet i och för sig inte om ett sådant varningstecken fanns. Det brukar finnas på liknande förpackningar. Samtidigt är skadan inte väldigt omfattande vilket gör att man kan inte kräva att företaget lägger allt för stora kostnader på att förebygga skadan.

En omständighet som exempelvis att de som tillagade maten råkade värma maten för länge och var medvetna om detta men ändå serverade maten är en sådan omständighet som ökar riskinsikten och kan vara skadeståndsgrundande. Här ska dock sägas att bevisbördan är på dig och det kan vara svårt att bevisa. Detsamma gäller att du måste bevisa att det är osten som orsakat skadan samt att osten var såpass varm att den inte skulle ha serverats.

Utan att veta exakta omständigheter är det svårt att göra en full bedömning, men utifrån den informationen du ger mig tror jag inte du kommer nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Om det inte finns några varningstecken eller liknande på förpackningen är det dock något som skulle kunna öka dina chanser till skadestånd. Jag kunde dock inte efter en snabb sökning hitta några liknande fall som har lett till skadestånd i Sverige.

Om du skulle försöka få ett skadestånd kommer detta bedömas så du får ersättning för sjukvårdskostnader (om du haft sådana), samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). Generellt är ersättningarna för sveda och värk låga i Sverige.

Sverige tillämpar nämligen inte (som exempelvis USA) "punitive damages". Begreppet innebär att skadeståndet fungerar som bestraffning, medan man i Sverige ser skadeståndet som en kompensation för den skadelidande. Punitive damages gör att stora företag får stora bötesbelopp för att de faktiskt ska verka i avskräckande syfte.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp i din fråga kan du kontakta vår juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91439)