Skadestånd för skador i samband med ridtävling

FRÅGA
Hej, var med om en ridolycka för 4 år sedan. Det var en arrangerad turridning hos ett lokalt företag. Jag bröt rygg och nacke vid olyckan och har bestående men. Hade tyvärr ingen försäkring privat och firman som arrangerade turridningen saknade också försäkring. Kan jag stämma dem? Kan jag söka ersättning på något annat sätt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror på en mängd olika faktorer. För att du ska lyckas stämma någon och få skadestånd för det med så krävs det att skadan beror på att parten agerat vårdslöst eller med med flit (haft uppsåt), och att skadan är en effekt av detta handlande. Om det funnits någon säkerhetsrisk som är så abnormal under en sådan tävling att det är att ses som vårdslöst av arrangören att låta dig rida där så kan det mycket väl vara frågan om vårdslöshet från dem. Det ska dock mycket till och är osannolikt att så är fallet. Det kan även tänkas att de har frånsagt sig ansvar i samband med turridningen, till exempel i någon typ av anmälningsblankett som du varit tvungen att signera inför ridningen.

En annan faktor är även hur själva olycka inträffade. Om de till exempel hetsat, eller på något sätt skrämt hästarna, eller att hästen i fråga av någon anledning varit olämplig för ridning så kan det vara frågan om både vårdslöshet eller uppsåt till skadan.

Utifrån de få omständigheter jag har fått del av så skulle jag dessvärre tro att det blir svårt att vinna en sådan stämning i rätten.

Det kostar även pengar att ansöka om stämning, och eftersom det finns ingen garanti att du skulle vinna en sådan så avråder jag dig från att stämma i det här fallet. Ultimat så är det dock upp till dig själv, om du anser att det finns nog omständigheter som tyder på ifall företaget varit vårdslösa i samband med skadan eller ej.

Det är i främsta rummet tänkt att försäkringar ska täcka sådana kostnader som det handlar om i ditt fall, men i avsaknad av försäkringar så finns det inte mycket annat att gå på är jag rädd.

Jag hoppas att detta besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (213)
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse
2021-02-27 Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

Alla besvarade frågor (89960)