Skadestånd för skada av stillastående bil

2015-12-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om jag går in i en bil som står still på en gårdsgata, och skadar mig, har jag då rätt till skadestånd eller liknande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att skadestånd ska kunna aktualiseras krävs att den som orsakat skadan (skadevållaren) har varit uppsåtlig eller vårdslös i sitt agerande. Rena olyckshändelser föranleder inte skadeståndsansvar. Den presumtiva skadevållaren i ditt fall bör rimligen anses vara bilföraren. Den skada du har drabbas av kallas personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Det går antagligen att utesluta att bilföraren agerat med avsikt att skada, eftersom inget i situationen antyder att så skulle vara fallet. Istället får en bedömning av vårdslösheten göras. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens möjligheter att inse skaderisken. Det kan tänkas att en bilförare är vårdslös om han eller hon parkerat sin bil på en otillåten plats och att denna plats är skymd, och att platsen vanligen är välbesökt. Det är i annat fall svårt att se att bilföraren skulle vara vårdslös enbart genom att ställa bilen på en viss plats. Det är värt att notera att det är du som skadelidande som har bevisbördan för att bilföraren varit vårdslös. Enligt min bedömning lutar det åt att du inte har rätt att kräva skadestånd, med anledning av att händelsen tycks vara en olyckshändelse.

Ett annat sätt att försöka få ersättning för uppkommen skada är att gå genom din eller bilförarens försäkringar, ex. hemförsäkringen. Där kan finnas möjlighet att få viss kompensation. Att få något ur trafikförsäkringen bedöms som svårt, eftersom där finns ett krav på att bilen ska vara i trafik när skadan sker. Det anses bilen i normalfallet inte vara om den står still (och är avstängd).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll