Skadestånd för sakskada efter kastad cigarettfimp

FRÅGA
Hej,Jag har fått en cigarettefimp nerkastad på min balkong från föreningens takterassen ovanför. Fimpen landade på en av mina balkongmöbler som är av trä och gjorde ett brännmärke i möbeln. Som tur var fattade inte något eld och började brinna, men märket går inte att torka bort utan måste målas över eller liknande.Vad gäller ang. sådant? Är det skadegörelse, åverkan på annans egendom eller något annat? Vad är ett rimligt ersättningskrav för en sådan händelse då det blev ett permanent märke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte föreligger ett kontraktsförhållande med den som orsakat skadan, har du troligen rätt till skadestånd för sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ersättningen ska motsvara sakens värde före skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

För att avgöra om rätt till skadestånd föreligger måste det företas en bedömning om personen som orsakat olyckan varit culpös (vårdslös). Denna bedömning görs i flera steg.

1. Vållande - Genom att kasta fimpen nedåt mot balkonger har personen vållat skadan.

2. Adekvat kausalitet - Det måste sägas att det förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, alltså kausalitet. Att något på din balkong skulle ta skada om man kastade fimpen nedåt ligger i farans riktning. Skadan får även sägas vara adekvat, eftersom brännmärket inte kan anses vara alltför en slumpmässig effekt av handlingen, vilket innebär att det föreligger adekvat kausalitet.

3. Culpa eller uppsåt - En person som kastar fimpen nedåt bör ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Personen hade kunnat vidta annan åtgärd.

Vänd dig först till personen och försök få hjälp med stöd av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?