FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt18/10/2014

Skadestånd för psykisk lidande

Hej! Jag har en fråga jag ska dra kortfattat. Jag jobbar som frisör och för två veckor sen permanentade jag min kund/nära vännina på salongen och av en olyckshändelse blev hennes hår jätteslitet och hon har nu efteråt tappat en del hår. Hon vill nu anmäla/stämma mig för psykiskt lidande och kräva mig på pengar. Hon pratar om ett belopp på ca 44.500:- vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Enligt 2:1 skadeståndslagen (1972:207) (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. I detta fall är det fråga om personskada som utgörs av både fysiska och psykiska skador. Se 2:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K2P1

Jag tolkar det som att du inte orsakade skadan med avsikt, vilket innebär att det inte föreligger uppsåt. Frågan är om du har agerat vårdslöst eller inte. Bedömningen varierar från fall till fall och påverkas av omständigheterna i det specifika fallet och om det finns lagar, föreskrifter eller sedvana som reglerar hur en person ska agera, t.ex. om det skulle finnas en lag för frisörer. Saknas sådana regler gör domstolen en fri bedömning och då beaktas flera faktorer:

Risken för skada,
Den sannolika skadans storlek,
Möjligheterna att förhindra att skadan uppkommer,
Den handlandes möjligheter att inse risken för skada.

I detta fall kommer dessa omständigheter beaktas i förhållande till hur en normal frisör skulle ha agerat.

Om domstolen, efter en helhetsbedömning, kommer fram till att dessa omständigheter krävde ett annat handlande än det som företogs tyder det på att agerandet var vårdslöst. Ju större sannolikheten för skada är, desto högre ställs kraven på att handlingen inte ska vidtas. 

Utöver det vårdslösa agerandet krävs det även att det finns ett orsakssamband mellan ditt handlande och skadan som har uppkommit, dvs. att ditt handlande ska ha lett till din kunds psykiska skador. Det är värt att nämna att kunden har bevisbörda för att hennes psykiska lidande har orsakats av skadan.

Angående beloppet. Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande omfattas av ersättningen, enligt 5:1 SkL. Detta innebär att skadeståndet kan variera beroende på själva skadan och effekten som har uppkommit både psykiskt och fysiskt. Se 5:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1

Om din kund väljer att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, skulle jag rekommendera att du tar kontakt med ett ombud som kan föra din talan.

Det är svårt att med säkerhet säga hur domstolen kommer bedöma händelsen. Om jag får lite mer information om olyckshändelsen skulle jag kunna göra en bättre bedömning. Du når mig på: musshh121@studentmail.oru.se

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000