Skadestånd för personskada på drickglas som har gått sönder?

2017-11-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Köpte ett dricksglas som gick sönder under handdiskning, vilket ett glas borde tåla. Det framgår inte någonstans att glaset inte tål handdiskning. Skar mig på tummen men har inte använt mig av någon slags läkarvård. Har jag rätt till att få skadestånd av företaget som jag köpte glaset ifrån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller skadestånd tillämpas skadeståndslagen som generell lagstiftning, 1 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL).

För att få skadestånd krävs det att någon annan har orsakat skadan genom att agera vårdslöst eller genom att medvetet vilja orsaka skadan, samt att skadan har orsakats till följd av den andra partens agerande/icke-agerande, för att du ska kunna få ersättning från parten för skadan, 2 kap. 1 § SkL.

Det skulle eventuellt vara möjligt att hävda att skadan har uppkommit till följd av att glaset inte är tillräckligt säkert tillverkat - alltså att företaget har agerat vårdslöst i sitt tillverkande av glaset, eller att de har varit vårdslösa som inte har informerat dig om att glaset var skört, och att företaget av den anledningen skulle kunna hållas skadeståndsansvariga. Jag skulle dock inte tro att det är särskilt sannolikt att du når någon framgång med ditt skadeståndsanspråk. Det är inte troligt att du kan hålla företaget skadeståndsansvarigt, dels eftersom det får anses allmänt känt att glas lätt går sönder och att det därför är viktigt att hantera glasen med försiktighet, även när man handdiskar dem, dels eftersom det är svårt att bevisa att det inte är du som har agerat vårdslöst och därför orsakat skadan själv.

Utöver det har jag dessvärre svårt att se vad du skulle få skadestånd för utifrån de omständigheter du beskriver. Det du kan få ersättning för om det konstateras att företaget är skadeståndsskyldigt (vilket inte är troligt i ditt fall) är sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande till följd av skadan, 5 kap. 1 § SkL. Det är möjligt att du skulle kunna få ersättning för plåster och liknande för din skada, men med tanke på att det är osannolikt att du kan hålla företaget skadeståndsansvarigt skulle jag råda dig att inte gå vidare med ärendet.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?