FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt19/10/2017

Skadestånd för personskada

5 kap. 1 § Skadeståndslagenhalkade inne i en affär pga vatten. Direkt til, Sjukhus, opererade höftfraktur insatts en skruv. På sjukhus 3 dgr, rehab 5 dgr. Ha en egen olycksfallsförsäkring som betalat och betalarr alla utgifter ang mediciner, sjukhus, hemlarm etc. Men vad står affärens olycksfall för?? sveda och värk i ca 2 månader.

tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt så har inte företag någon olycksfallsförsäkring för sina kunder, utan eventuell ersättning som kan bli aktuell får utkrävas med skadestånd. Skadestånd förutsätter dock att företaget förfarit oaktsamt och genom den oaktsamheten orsakat den skada som uppstått.

I ditt fall så beror det således på om vattnet du halkade på, borde ha torkats upp av personalen eller om varningsskyltar borde satts upp etc. Om personalen kan anses ha varit försumliga genom att inte torka upp vattnet eller varna för det så kan man anse att detta är orsaken bakom olyckan och de är därmed ersättningsskyldiga för din skada.

Skadestånd och din olycksfallsförsäkring är dock oftast tänkta att täcka samma kostnader, det är således inte meningen att man ska gå med vinst vid en skada utan man ska försättas i samma ekonomiska sits som om skadan inte inträffat. De kostnader som ersätts med skadestånd är sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, samt lyte och men,5 kap. 1 § Skadeståndslagen .

Från din berättelse så tolkar jag det som att din olycksfallsförsäkring redan har täckt alla dessa kostnader och du skulle således inte vinna något på att föra en skadeståndstalan mot affären, om inte du har haft ytterligare kostnader till följd av olyckan som inte din försäkring täcker.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000