Skadestånd för personskada

2017-10-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
5 kap. 1 § Skadeståndslagenhalkade inne i en affär pga vatten. Direkt til, Sjukhus, opererade höftfraktur insatts en skruv. På sjukhus 3 dgr, rehab 5 dgr. Ha en egen olycksfallsförsäkring som betalat och betalarr alla utgifter ang mediciner, sjukhus, hemlarm etc. Men vad står affärens olycksfall för?? sveda och värk i ca 2 månader. tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt så har inte företag någon olycksfallsförsäkring för sina kunder, utan eventuell ersättning som kan bli aktuell får utkrävas med skadestånd. Skadestånd förutsätter dock att företaget förfarit oaktsamt och genom den oaktsamheten orsakat den skada som uppstått.

I ditt fall så beror det således på om vattnet du halkade på, borde ha torkats upp av personalen eller om varningsskyltar borde satts upp etc. Om personalen kan anses ha varit försumliga genom att inte torka upp vattnet eller varna för det så kan man anse att detta är orsaken bakom olyckan och de är därmed ersättningsskyldiga för din skada.

Skadestånd och din olycksfallsförsäkring är dock oftast tänkta att täcka samma kostnader, det är således inte meningen att man ska gå med vinst vid en skada utan man ska försättas i samma ekonomiska sits som om skadan inte inträffat. De kostnader som ersätts med skadestånd är sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, samt lyte och men,5 kap. 1 § Skadeståndslagen .

Från din berättelse så tolkar jag det som att din olycksfallsförsäkring redan har täckt alla dessa kostnader och du skulle således inte vinna något på att föra en skadeståndstalan mot affären, om inte du har haft ytterligare kostnader till följd av olyckan som inte din försäkring täcker.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia Stenslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?