Skadestånd för påkörd cyklist

FRÅGA
Jag blev påkörd av en bil som hadeväjningsplikt. Jag cyklade på huvudled (i cykelbanan), ej snabbt, förare i bilen såg mig i sin utfart och precis när jag korsar huven med cykel gasar han rakt in i mig så jag faller ner till marken. Hans ursäkt stt ha slant på pedalen. Vad kan jag få för skadestånd? Är kvinna och 18 år gammal. Var på väg till gymnasiet och har hemförsäkring. Min cykel är trasig och jag har som TUR var bara fått hjärnskakning och ont i kroppen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är en trafikskada. Den viktigaste lagen på området är trafikskadelagen. En förutsättning för att trafikskadeersättning ska bli aktuellt är att skadan uppkommit av trafik med motordrivet fordon.

Det finns ett tvingande försäkringssystem för att hantera trafikskador. Systemet bygger på en relativt sträng ansvarsregel och en obligatorisk försäkring som ska täcka ansvaret. Ersättningen är egentligen inte ett skadestånd, utan kan ses som en slags försäkringsersättning.

Ersättning för personskada
Den som ådrar sig en personskada till följd av biltrafik har nästan alltid rätt till ersättning. Denna ersättning omfattar även cyklister.
Gång- eller cykeltrafikant som skadas av en bil får ersättning ur den involverade bilens trafikförsäkring.

Ersättning för sakskada
För skador på annat än eget- eller annans fordon, exempelvis när en fotgängare blir påkörd och får sina kläder förstörda eller cykeln kvaddad, är ansvaret i princip strikt. Ersättning utgår ur det involverade fordonets trafikförsäkring.

Förmögenhetsskada
Du kan få ersättning för de förmögenhetsskador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst. Om du varit hos en läkare i samband med olyckan kan du få ersättning för att täcka de kostnaderna.

Försäkringsbolagen brukar ha standard ersättningar för olika skador. Du kan kräva den ersättning du är rimlig och sedan kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning av hur stor din ersättning bör vara.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (169)
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador
2020-08-10 Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?
2020-08-04 Ersättning vid trafikolyckor

Alla besvarade frågor (84229)