Skadestånd för mellanskillnaden av ersättningsvaror och utebliven vinst

2016-02-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett litet företag där vi designar och tillverkar trädgårdsmöbler! Vi sålde för ett tag sedan en leverans av trädgårdsmöbler till ett annat företag och enligt vårat avtal med det andra företaget var leveranstiden 5 veckor. Men transporten hindrades dock av kraftigt snöoväder som drabbat vår region under flera veckor och flera leveranser förstördes pga vattenskador. Det andra bolaget valde då att köpa in liknande trädgårdsmöbler från Norge som kunde leverera trädgårdsmöblerna. Dock var dem betydligt mycket dyrare än våra möbler och nu kräver de oss på ersättning för mellanskillnaden. De Norska möblerna kommer att säljas till ett dyrare pris än de från oss och de andra företaget menar därför att vi ska ersätta dem för utebliven vinst eftersom de förmodligen inte kommer att sälja lika många Norska möbler. Min fråga är nu är vi skadeståndsskyldiga till de andra bolaget och om vi är det är vi skyldiga att ersätta både merkostnaden och den uteblivna vinsten?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Vad det handlar om här är ett avtal mellan två näringsidkare om en leverans som inte kunde levereras på grund av att den blev förstörd i ett kraftigt snöoväder. Det andra bolaget valde att köpa in nya möbler som var dyrare än de från er och nu kräver de att ni ersätter mellanskillnaden för möblerna samt den potentiellt uteblivna vinsten.

Till att börja med så råder det alltid fri avtalsrätt i Sverige med undantag för viss specifika avtal vilket det inte är frågan om här. I ert första avtal, om det finns något avtalat om vad som gäller i en situation som den här så är det det som gäller annars utgår jag ifrån att ni har använt ett så kallat standardavtal. Mellan näringsidkare finns det inte en speciell lag som reglerar köpförhållandena däremot går det att komplettera med köplagen i ert förhållande, se här https://lagen.nu/1990:931, KöpL.

Till att börja med så rör det sig om ett avtal där ni skulle stå för transporten, enligt 7§ KöpL så står ni för risken av varan under transporten om transporten ska ske inom samma ort eller där ni vanligen utför leveranser och om varorna har sålts med löfte om leverans till en viss address. Här har varorna blivit förstörda och ponera att ni har risken för dessa enligt ovan nämnda kriterier.

Huvudregeln är att säljaren är skadeståndsskyldig om det inte går att bevisa ansvarsfrihet enligt samma bestämmelse, 27§ KöpL. Ansvarsfrihet föreligger om ni kan visa att hindret har legat utom er kontroll, att ni har vidtagit aktivitet för att undvika hindret och att hindret har varit oförutsebart så att ni inte skäligen kunde ha räknat med att hindret skulle uppstå.

Förutsättningarna för ansvarsfrihet är komplexa kräver en utredning i varje enskilt fall vilket gör att jag utifrån den här informationen inte kan ge er ett direkt svar. Skulle det vara så att skadeståndsskyldighet föreligger så har köparen rätt till ersättning för direkta förluster och inte indirekta. Utgångspunkten är att köparen ska försättas i samma situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt. Även att alla täckningsköp ska göras med omsorg med i förevändningen att det ska ske så liten skada som möjligt.

Jag kan varmt rekommendera dig att använda vår premiumtjänst, här: http://lawline.se/ask_a_question/express, för att få fallet vidare eftersom det inte är möjligt för mig här att fastställa ett svar på din fråga. Här har du tillgång till en djupare utredning både snabbare och mer ingående!

Hoppas att svaret var till hjälp!

Med vänlig hälsning,


Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (628)
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?
2020-11-30 Kan jag få hjälp att driva ärendet vidare?
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller

Alla besvarade frågor (86931)