Skadestånd för förlorade filer efter datorservice?

FRÅGA
Hej,Jag har köpt en HP-laptop genom HP store i Sverige. Moderkortet i datorn slutade att fungera efter ett par veckor och datorn gick inte att starta. Efter kontakt med HPs tekniskasupport skickade HP till mig förbetalda fraktsedlar så att jag kunde skicka in datorn till Infocare, som HP använder för reparationer. Varken HP eller Infocare gav några instruktioner om att jag skulle göra backup av mina filer, vilket hade varit svårt då datorn inte startade. När jag fick tillbaka datorn hade moderkortet bytts och operativsystemet installerats om vilket innebär att alla mina filer (bilder, videos, dokument, programmerings kod osv.) hade skrivits över. Kan jag få ett skadestånds för mina förlorade filer? Vem ska jag rikta kravet till, HP där jag köpt datorn och som bad mig skicka datorn till Infocare eller Infocare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns några olika potentiella möjligheter för dig att få skadestånd för dina förlorade filer men det kan dock tyckas osannolikt.

Avtalsbrott

Reparationen ska utföras i enlighet med vad du och HP avtalat. Det inkluderar all information som du fått av HP eller Infocare i ärendet (9 och 10 § konsumenttjänstlagen). Om det alltså står någonstans att informationen på din dator inte ska raderas, är reparationen felaktig och du kan ha rätt att häva avtalet i efterhand och därmed få tillbaka vad du eventuellt betalat för reparationen (29 §).

Du kan dessutom ha rätt till skadestånd som felet orsakat (31 § tredje stycket). Det är dock bara sakskador som ersätts enligt denna paragraf. Du får argumentera för att dina filer är digital egendom och att den är förstörd genom att filerna blivit raderade. Jag hittar ingen domstolspraxis eller liknande för vägledning här men det är inte otänkbart att det skulle fungera.

Ansvaret enligt 31 § pga felaktigt utförd tjänst är dock möjligt att avtala bort. Om det står i något villkor att de friskriver sig från detta ansvar är det alltså giltigt eftersom det ingår i ert avtal.

Försummelse

Du kan även argumentera för att HP varit försumliga genom att radera filerna utan att tänka på konsekvenserna (33 § andra stycket).

Försummelse av upplysningsplikt

HP är skyldiga att meddela dig uppgifter om reparationen som kan antas vara relevanta för huruvida du väljer att utföra den eller inte (11 §). Om de inte gör det, har de försummat sin upplysningsplikt. Denna försummelse gör att du har en garanterad rätt till ersättning enligt 33 § andra stycket. Detta ansvar kan inte avtalas bort och därför tror jag att det är det mest sannolika sättet för dig att få ditt skadestånd igenom.

Hur du kan gå vidare

Ett eventuellt skadeståndsanspråk ska du rikta mot HP. Infocare utför juridiskt sätt tjänsten åt HP och HP är den du avtalat med. Du kan göra detta genom att helt enkelt skriva ett email till HP där du förklarar varför du vill ha skadestånd och pengarna tillbaka. Du kan hävda flera punkter genom att t.ex. skriva "om det inte räknas som ett avtalsbrott kräver jag ersättning pga försummelse av upplysningsplikt enligt 11 §".

Beloppet är oklart och jag föreslår att du föreslår HP en summa som de får ta ställning till. I och med att det är en ideell skada kan det vara svårt att få speciellt mycket men om de kanske åtminstone ser till att vara mer noggranna med att varna kunder för detta problem i framtiden.

Om de inte accepterar dina krav och du vill driva det vidare, kan du anmäla dem till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som driver din tvist gratis och snabbare än en domstol. ARN:s beslut är inte tvingande men företagen brukar följa dem ändå. Om ARN inte dömer till din fördel eller om företaget inte följer beslutet kan du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Du kan även göra detta direkt men oftast är det mer fördelaktigt för en konsument att vända sig till ARN först.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!

Med vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?