Skadestånd för fall i trappa

2016-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om jag ramlar i en trappa hemma hos någon annan, i en enligt andra, "livsfarlig" trappa, kan jag kräva någon ersättning av dennes försäkringsbolag? Blev väldigt skadad med hjärnblödning och skallfraktur. Sjukskrivning, rehab besök, hörselnedsättning mm mm.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 2:1 skadeståndslagen (här) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan.

Här följer alltså att det är möjligt att kräva skadestånd av någon (den som äger trappar eller har i uppgift att underhålla trappan) om denna har antingen medvetet eller av oaktsamhet gjort att du ramlat. Med andra ord krävs det alltså att personen i fråga medvetet eller omedvetet underlåtit att hålla trappan i det skick man kan förvänta sig, och att denna underlåtenhet varit direkt orsakande av skadan.

Säg till exempel att det finns en stor skada i trappan och att denna skada orsakade ditt fall. Om personen som äger trappan (eller ansvarar för att underhålla den) medvetet eller av oaktsamhet underlåter att åtgärda skadan kan det, om omständigheterna tillåter, vara så att denne har förväntats att åtgärda skadan. Då aktualiseras den så kallade fri culpabedömningen: motiverar skaderisken (av att ramla i trappan) och övriga omständigheter att trappan ska underhållas? Risken för att ramla i ett dåligt skött trappa är inte obetydlig och kanske kan det hävdas att trappägaren borde varit mer aktsam. Om denne person skulle varit aktsam nog att underhålla trappan men inte gjort det, är personen skadeståndsskyldig.

För skadestånd från trappägarens försäkringsbolag ska utgå, kommer detta försäkringsbolag kräva att personen varit oaktsam (dvs skadeståndsskyldig) enligt ovan. Om personen inte är det, kommer försäkringsbolaget troligtvis inte att utbetala någon ersättning. Ersättningsbeloppet för skadeståndet kommer beräknas enligt 5:1 skadeståndslagen och uppgår till sjukvårdskostnader och andra kostnader, inkomstbortfal, och sveda och värk.

Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Med vänliga hälsningar,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (612)
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat
2020-08-31 Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

Alla besvarade frågor (84165)