FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt17/06/2020

Skadestånd för borttappad hund

Hej. Jag undrar vad som gäller när en hundvakt tappat bort min hund. Hunden va där max 20-30 min. Hunden har varit försvunnen i strax under en månad. Vi har haft drönare, sök / id hundar ute, fällor, åtelkameror o sökt. Även skallgång mm. Lappat överallt, gått dygnet runt i området där dom säger att hon ska ha försvunnit. Hon som tappade bort min älskade hund leta några få timmar dagen som hunden försvann. Sedan har varken hon eller hennes familj letat. Vem är ansvarig o vad har jag för rättigheter att kräva hundvakten på? Hunden har inte setts sedan någon dag efter att den försvann.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag går in på juridiken vill jag säga att jag verkligen hoppas att ni lyckas hitta er hund. Som någon som själv har husdjur förstår jag er förtvivlan.

1. Relevant rättighet

Eftersom hundvakten tappat bort din hund är rätt till ersättning (skadestånd) den rättighet som blir relevant för dig. Därför blir primärt skadeståndslagen (SkL) relevant.

Även om det låter konstigt så är husdjur, i lagens mening, saker. Detta innebär att den borttappade hunden utgör en sakskada för dig. Den som orsakar en sakskada genom uppsåt eller av oaktsamhet ska ersätta skadan (SkL 2:1).

2. Vårdslöshet

Vi kan nog anta att hundvakten inte avsiktligen tappade bort hunden. Frågan är då om hundvakten varit vårdslös och på så sätt tappat bort hunden. Med tanke på att jag inte vet hur det hela gick till kan jag inte uttala mig säkert om den saken. Vad jag dock kan säga är att om man har åtagit sig att förvara en sak, i detta fall en hund, så har man ett mer långtgående ansvar (Handelsbalken 12:2). Eftersom jag saknar detaljer kan jag istället säga några generella utgångspunkter för att bedöma om någon varit vårdslös eller inte. Ett vanligt sätt är att fråga sig vad som är ett normalt aktsamt beteende, i ditt fall blir det hur en hundvakt normalt borde agera för att inte tappa bort en hund. Ett annat sätt är att ställa följande frågor: (1) Vad var risken för att skada skulle uppstå genom beteendet? (2) Hur stor var skadan som kunde uppstå? (3) Vad hade hundvakten för möjlighet att förebygga skadan? (4) Vad hade hundvakten för möjlighet att inse 1-3?

2.1 Adekvat kausalitet

Förhoppningsvis hjälper det dig att bilda en åsikt om hundvakten varit vårdslös. Det finns dock ett till steg för att avgöra om någon är skadeståndsskyldig. Det måste föreligga s.k adekvat kausalitet mellan hundvaktens vårdslöshet och din skada. Detta är ett begrepp som kan vara lite krångligt att förstå men jag ska göra mitt bästa för att förklara det.

Adekvat kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hundvaktens agerande och skadan (kausalitet) samt att detta orsakssamband ska vara rimligt (adekvat). Kausaliteten är relativt lätt att bedöma, du frågar dig helt enkelt "om hundvakten inte hade agerat som hon gjorde, hade då hunden tappats bort?" Är svaret på frågan ja så har hundvakten inte varit vårdslös eftersom hunden då hade tappats bort oavsett hundvaktens agerande. Det handlar alltså om ett rent naturvetenskapligt/fysiskt orsakssamband. Adekvansen är svårare att bedöma. Man frågar sig om skadan var "förutsebar", "typisk", "närliggande", eller "inte allt för avlägsen". Det blir något av en bedömning av om det är rimligt att hundvakten ska stå för skadan med tanke på hur hon agerade.

3. Vad som ersätts

I det följande utgår jag ifrån att hundvakten varit vårdslös och att adekvat kausalitet föreligger.

Eftersom er hund är borttappad ska ni få ersättning för dess värde (SkL 5:6 1p). Det finns flera sätt att avgöra hundens värde men generellt sätt använder man återanskaffningskostnaden, dvs vad det hade kostat dig att köpa en hund i samma ålder och skick. Jag förstår att det kan kännas kallt att inte ta hänsyn till det affektionsvärde du har för hunden men det är enbart ekonomisk skada som ersätts.

Det är även möjligt att du kan få ersättning för de kostnader ni haft för att leta efter hunden (SkL 5:6 2p). Detta är nämligen kostnader du fått för att du försökt minska din skada. Här finns en generell regel som säger att man inte kan få ersättning för mer än vad föremålet var värt. Dock har man gjort avsteg från denna regel när det gäller veterinärkostnader för husdjur. Istället har man sagt att veterinärkostnader som överstiger husdjurets värde kan ersättas så länge de inte varit omotiverade (NJA 2001 s. 65 I och II). I detta fall har du inte orsakats veterinärkostnader utan kostnader för att leta efter hunden, även om jag inte är helt säker antar jag att samma princip bör gälla i ditt fall. Alltså kan du (förmodligen) få ersättning för kostnaderna att leta efter hunden så länge de var motiverade. Vad jag vet finns dock inget uttalande om detta av domstolarna varför det inte är helt säkert.

4. Avslutande ord

Svaret på din fråga är att hundvakten kan vara ansvarig och därmed skyldig att ersätta den ekonomiska skada du lidit. För detta krävs att hundvakten varit vårdslös samt att det finns ett rimligt orsakssamband mellan det vårdslösa beteendet och skadan. Det som ersätts är återanskaffningsvärdet av en likvärdig hund. Det är även möjligt, men inte säkert, att kostnaderna för att leta efter hunden ersätts.

Jag hoppas det svarar på din fråga men än mer hoppas jag att mitt svar inte blir relevant utan att ni hittar hunden. Har du fler funderingar eller följdfrågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000