Skadestånd för att granne huggit ned träd på annans tomt

2019-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Till: Lawline Ämne: Grannen olovligen fällt mina två tallar samt dödat en granHej,Hur stora är bevis kraven för grannens gärningar? Jag vill kräva ersättning i tingsrätten.Mitt hus o mina granar fanns många år innan min nuvarande granne byggde sitt hus 6 m från min tomtgräns Jag har ett brev från grannen att han vill kapa mina granar som utgör tomtgräns mellan våra fastigheter. Han har sedan gått in på min tomt o kapat grenar även på min sida, också det utan lov och har minskat höjden på granarna med 2 meter, också utan lov. En större gran dog eftersom den blev av med alla sina grenar. Alla grenar har han slängt in på min tomt. Nästa gång, när jag inte var hemma, gick han in på min tomt och fällde 2 medelstora tallar som inte utgjorde tomtgräns. Min son o jag knackade på hans dörr o frågade om han fällt dessa tallar och varför han gjort det utan lov. Han svarade att han ansåg att de störde hans TVantenn, trots att det finns en hel skog mellan centralantennen o hans antenn.Vem ska betala borttransport av mina tallar och återplantering av tre träd? Han har dessutom stympat min granhäck utan lov. Den ser fruktansvärd ut.Jag har fotograferat de fällda tallarna och den stympade, döda granen o skickat bilderna till polisen, som kallade detta för ofredande och olovligt intrång. De har emellertid lagt ner ärendet.Om grannen nu skulle neka i tingsrätten, räcker då min sons och mina vittnesuppgifter om att han erkännt och mina fotografier o hans brev.
SVAR

Hej,

Vad bra att du vänder dig till oss på Lawline!

Som jag uppfattar det så vill du ha skadestånd för tallarna, granen, borttransport, återplantering och för grannhäcken.

Angående den första granen så får grannar kapa grenar och rötter som tränger in på deras fastighet, från en annan fastighet, om grenen medför olägenhet för grannen, se JB 3 kap 2 §. Med detta som utgångspunkt så skulle jag säga att det är svårt att argumentera för att han har varit vårdslös då han kapade av grenarna, vilket är en förutsättning för skadestånd. Även om han har kapat grenar på din sida så är det svårt, med den information jag har, att säga om du kan få ersättning för granen.

När det kommer till tallarna så är det självklart inte okej att grannen kapar tallar på din tomt. Med tanke på att grannen har gått in på din tomt och kapat tallarna, samt sagt att det var för att det störde hans TV-antenn, så är det uppenbart att han har gjort detta med uppsåt. Han ska därför ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 §.

När det kommer till vilken ersättning du kan få så finns det olika sätt att beräkna detta. Det mest troliga att använda skulle dock vara att du får ersättning för vad det skulle kosta att återskaffa två likvärdiga tallar, se NJA 2015 s 199. Detta skulle i detta fall innebära skadestånd för tallarnas vedvärde och kostnader för plantering av nya, se Skadeståndslagen 5 kap 7 §.

Kostnaden för att transportera bort träden från din fastighet hamnar också på grannen eftersom den inte kan undvikas och är er direkt följd av den skada som han har orsakat dig, Se Skadeståndslagen 5 kap 7.

När det kommer till bevisningen så kan jag inleda med att säga att det är fri bevisvärdering som gäller. Domstolen får alltså själv bestämma hur stort värde din bevisning har. Det är omöjligt för mig att säga exakt hur domstolen kommer att värdera din bevisning.

Skulle grannen neka till allt och åberopa ett alternativt händelseförlopp så kommer domstolen att tillämpa den sk. överviktsprincipen. Detta betyder att domstolen skulle tro på den berättelse som framstår som mest sannolik mot bakgrund av de bevis som finns.

Om du vill ta detta till domstol så rekommenderar jag att du tar kontakt med en advokatfirma som mer noggrant kan granska och driva ditt fall. Regleringen till denna typer av skador är komplicerad, inte minst när det kommer till beräkning av skadeståndet. Sannolikheten för att du ska vinna processen är mycket större om du har anlitat en advokat. Vinner du så kommer du slippa betala kostnaderna.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (581)
2019-12-29 Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?
2019-12-08 Vad bör man tänka på om man äger en megafon?
2019-11-28 Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?
2019-11-09 Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör

Alla besvarade frågor (76383)