Skadestånd för ärr på armen

Kan jag få skadestånd för ärr jag har på armen/handen som någon annan har gjort på mig? Om ja, hur ska man göra och vad krävs det för att bevisa och hur mycket skadestånd kan jag få? (P.S ärren är inte stora men de syns ändå)

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Ja, du kan ha rätt till skadestånd för ärr som någon annan har orsakat på din kropp. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Till att börja med krävs alltså att personen som gjort så att du fått ärren på din arm hade uppsåt att skada dig eller råkade skada dig på grund av oaktsamhet. Vårdslöshet/oaktsamhet i juridisk mening anses föreligga, om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i skadegörarens situation.

Ärr räknas som en personskada (psykiskt eller fysiskt lidande av bestående art) enligt 5 kap. 1 § första stycket 3p. skadeståndslagen. Domstolarna följer till stor del Trafikskadenämndens praxis för hur mycket skadestånd man kan få för ärr. Detta kan du läsa mer om på Trafikskadenämndens webbsida: www.trafikskadenamnden.se/bedomning/arrtjansten/

För att få skadestånd måste du bevisa att det är den personen som du säger som har orsakat ärren. Det lättaste är om det finns något vittne som har sett när det hände. Finns det inget vittne kan det bli svårt att bevisa.

Om du tror att du kan bevisa att personen orsakade dina ärr uppsåtligen eller av vårdslöshet kan du skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten på den ort där personen bor. Då kan domstolen utreda frågan och besluta om personen är skadeståndsskyldig. Du kan läsa mer om stämningsansökan och processen i en domstol på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/


Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000