Skadestånd baserat på säljarens eventuella förlust på grund av avtalsbrott, skyldighet för skadelidande att begränsa skadan

FRÅGA
Min mormor & morfar, som är över 80 år, har skrivit kontrakt på en bostadsrätt. Efter detta har de insett att de inte kommer att orka med en flytt. Vad blir det för konsekvenser av att bryta kontraktet? Kontraktet nämner bla skadestånd baserat på skillnaden i det slutgiltiga försäljningspriset. Kan säljaren acceptera ett underpris därmed hålla mormor & morfar ersättningsskyldig för obegränsat belopp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret är att säljaren inte kan göra så. Som allmän princip i skadeståndssammanhang gäller att den skadelidande är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa storleken på sin skada. Det innebär i det här konkreta fallet att säljaren måste vidta rimliga åtgärder för att få bostadsrätten såld till ett marknadsmässigt pris. Om säljaren exempelvis säljer av bostadsrätten för hälften av vad jämförbara bostadsrätter säljer för så är det uppenbart att säljaren inte vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada. I ett sådant fall kan inte säljaren kräva hela mellanskillnaden i skadestånd.

Det går inte att slå fast någon exakt gräns för hur lågt säljaren får gå utan att anses ha brustit i sin skyldighet att begränsa skadan. Ytterst handlar det om hur marknaden för bostadsrätter ser ut. Om det kan sägas vara förhållandevis enkelt att hitta en annan köpare som är villig att betala ett jämförbart pris är säljaren i princip skyldig att göra detta. Men visar det sig att det är omöjligt att sälja bostadsrätten för mer än exempelvis 80% av ursprungspriset så kan detta godtas. Allt handlar ytterst om huruvida säljaren kan sägas ha vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa skadan.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av avtalsbrott (42)
2019-10-14 Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande
2019-09-29 Konkurrens, skadestånd
2019-07-13 Kontraktsbrott vid avelsrätt
2019-05-22 Vem står för åldersavdraget i försäkringen vid skada orsakad av byggfirma?

Alla besvarade frågor (76367)